เทศบาลตำบลไชยวาน อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี :www.chaiwan.go.th
 
 
 

 

 

 

 


  ทำบุญตักบาตร วัดอุดมมงคล
   

เทศบาลตำบลไชยวาน นำโดยนายศิรสิทธิ์  สมศรีทอง นากเทศมนตรีตำบลไชยวาน พร้อมคณะผู้บริหารฯ และเจ้...

  เทศบาลตำบลไชยวานร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องใ...
   

เมื่อเ...

  ถวายพระพร ร. 10 ทต.ไชยวาน
   

  ทต.ไชยวาน ร่วมกิจกรรมจิตอาสา กำจัดผักตบชวา
    วันที่ 15 กรกฎาคม 2563 นายศิรสิทธิ์ สมศรีทอง นายกเทศมนตรีตำบลไชยวานและเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรมจิตอาสา...
 

 

 

 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 11 สิงหาคม 2558
Updated 2020 JAN, 08