เทศบาลตำบลไชยวาน อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี :www.chaiwan.go.th
 
 
 


เดินรณรงค์เลือกตั้ง อบจ./ส อบจ.


ในวันที่ 16 ธันวาคม 2563 เวลา 07.00-08.30 น. มีการจัดกิจกรรมเดินรณรงค์เชิญชวนประชาชนให้ออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง โดยมีนายอำเภอไชยวาน หัวหน้าส่วน ร่วมกับนายศิรสิทธิ์ สมศรีทอง นายกเทสมนตรีตำบลไชยวานและพนักงาน เดินประชาสัมพันธ์เชิญชวน “20 ธันวา กลับบ้านใช้สิทธิ เลือกตั้งท้องถิ่น อย่างสุจริตโปร่งใส” ไปใช้สิทธิเลือกตั้งนายก อบจ.และสมาชิกสภา อบจ. ในวันอาทิตย์ ที่ 20 ธันวาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 08.00-17.00 น.
2021-03-28
2021-03-27
2021-03-24
2021-03-11
2021-02-23
2021-02-23
2021-02-18
2021-02-08
2021-02-05
2021-01-14