เทศบาลตำบลไชยวาน อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี :www.chaiwan.go.th
 
 
 


อัยการออกเยี่ยมศูนย์คุ้มครองสิทธิฯ ประจำ ทต.ไชยวาน ประจำไตรมมาส ที่ 1/2564


เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2563 เวลา 10:00 น. นายณรงค์ฤทธิ์ จิตรารัชต์ อัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและบังคับคดีจังหวัดอุดรธานี ออกตรวจเยี่ยมศูนย์คุ้มครองสิทธิฯ ประจำเทศบาลตำบลไชยวาน นำโดยนายศิรสิทธิ์ สมศรีทอง นายกเทศมนตรีตำบลไชยวาน พร้อมคณะ ที่ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมขุนวัง (ชั้น 3) สำนักงานเทศบาลตำบลไชยวาน

2021-03-28
2021-03-27
2021-03-24
2021-03-11
2021-02-23
2021-02-23
2021-02-18
2021-02-08
2021-02-05
2021-01-14