เทศบาลตำบลไชยวาน อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี :www.chaiwan.go.th
 
 
 


ทต .ชว จัดการประชุม อปพร.เพื่อเตรียมความพร้อมช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564


ในวันที่ 21 ธันวาคม 2563 เวลา 09.30 น. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จัดการประชุมศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน ประจำเทศบาลตำบลไชยวาน ร่วมกับ อปพร.ประจำชุมชน เตรียมความพร้อมในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2564 ช่วง 7 วันอันตราย ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2563 ถึงวันที่ 4 มกราคม 2564 ณ ห้องประชุมขุนวัง สำนักงานเทศบาลตำบลไชยวาน
2021-03-28
2021-03-27
2021-03-24
2021-03-11
2021-02-23
2021-02-23
2021-02-18
2021-02-08
2021-02-05
2021-01-14