เทศบาลตำบลไชยวาน อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี :www.chaiwan.go.th
 
 
 


นายกเทศมนตรีฯลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564 ในพื้นที่อำเภอไชยวาน


นายศิรสิทธิ์ สมศรีทอง นายกเทศมนตรีตำบลไชยวาน พร้อมคณะผู้บริหารฯ สมาชิก ลงพื้นที่ ณ จุดบริการประชาชนในเขตชุมชน ทั้ง 10 หมู่บ้าน เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564 เพิ่มความปลอดภัยให้กับประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนน รวมถึงเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด- 19 พร้อมมอบสิ่งของ ให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานประจำจุดตรวจ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานในการดูแลประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564 ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการให้บริการประชาชน รวมถึงป้องกันและลดอุบัติเหตุในแต่ละจุด

2021-03-28
2021-03-27
2021-03-24
2021-03-11
2021-02-23
2021-02-23
2021-02-18
2021-02-08
2021-02-05
2021-01-14