เทศบาลตำบลไชยวาน อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี :www.chaiwan.go.th
 
 
 


ประชุมคณะกรรมการฌาปนกิจธนาคารกองทุนขยะ


เทศบาลตำบลไชยวาน (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2564 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลไชยวานจัดการประชุมสรุปผลการดำเนินงานกองทุนธนาคารขยะ ประจำปี 2563 โดยมีนายศิรสิทธิ์ สมศรีทอง นายกเทศมนตรีตำบลไชยวาน เป็นประธานกองทุนฯ ได้ร่วมหารือเสนอแนวทางในการแก้ปัญหาเกี่ยวกับการดำเนินงานของกองทุนฯ ที่ห้องประชุมขุนวัง ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลตำบลไชยวาน
2021-03-28
2021-03-27
2021-03-24
2021-03-11
2021-02-23
2021-02-23
2021-02-18
2021-02-08
2021-02-05
2021-01-14