เทศบาลตำบลไชยวาน อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี :www.chaiwan.go.th
 
 
 


ทต.ชว,จัดการอบรมให้ความรู้ผู้ที่คาดว่าจะสมัครรับเลือกตั้ง


เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 น .เทศบาลตำบลไชยวานจัดอบรมให้ความรู้ผู้ที่คาดว่าจะสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลไชยวานและนายกเทศมนตรีตำบลไชยวาน เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ และประกาศ ที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งฯ โดยนายทวนทอง จาดนอก ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลไชยวาน พร้อมคณะกรรมการฯ ซึ่งมีนายวารินทร์ ประจงสาร และนายวิเชียร เขตประทุม เจ้าหน้าที่จากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำจังหวัดอุดรธานี เข้าร่วมเป็นวิทยากรมาให้ความรู้เกี่ยวกับการลงสมัครของผู้ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้
2021-03-28
2021-03-27
2021-03-24
2021-03-11
2021-02-23
2021-02-23
2021-02-18
2021-02-08
2021-02-05
2021-01-14