เทศบาลตำบลไชยวาน อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี :www.chaiwan.go.th
 
 
 


3 กลุ่มการเมืองท้องถิ่น สมัครรับเลือกตั้งนายกฯ-สท, คึกคัก


เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 08.30 น. ณ ลานอเนกประสงค์ข้างสำนักงานเทศบาลตำบลไชยวาน ตำบลไชยวาน อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี เป็นสถานที่รับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลไชยวานและนายกเทศมนตรีตำบลไชยวาน โดยบรรยากาศคึกคักตั้งแต่เช้าช่วงก่อน เวลา 08.30 น. ได้มีผู้สมัครฯเดินทางมาถึงพร้อมผู้ติดตามและผู้ช่วยหาเสียง โดยมีนายทวนทอง จาดนอก ผู้อำนวยการการเลือกตั้งและเจ้าหน้าที่ได้เปิดให้มีการรับสมัคร ในฐานะ ผอ.การเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลไชยวาน ได้กล่าวชี้แจงขั้นตอนการสมัครและให้ผู้สมัครนายกฯและตัวแทนสมาชิกฯจับสลากหมายเลขผู้สมัคร โดยผลการจับสลากหมายเลขผู้สมัครนายกเทศมนตรีตำบลไชยวาน ได้แก่ นายพินิจ จำปาหอม กลุ่มก้าวใหม่ไชยวาน หมายเลข 1 ,นายอุทัย แสนแก้ว กลุ่มไชยวานก้าวหน้า หมายเลข 2 และนายศิรสิทธิ์ สมศรีทอง กลุ่มลูกพ่อขุน หมายเลข 3 สำหรับผลการจับสลากหมายเลขผู้สมัครสมาชิกสภาเทศบาลตำบลไชยวาน ทั้ง 2 เขต ได้แก่ กลุ่มก้าวใหม่ไชยวาน หมายเลข 1-6 และผู้สมัครอิสระ นายบุญจันทร ทับแสนลี หมายเลข 7กลุ่มไชยวานก้าวหน้า หมายเลข 8-13 , กลุ่มลูกพ่อขุน หมายเลข 14-19 โดยมีนายทวนทอง จาดนอก ผู้อำนวยการการเลือกตั้งและเจ้าหน้าที่ได้เปิดให้มีการรับสมัคร ระหว่างวันที่ 8-12 กุมภาพันธ์ นี้ จากนั้นผู้อำนวยการการเลือกตั้งจะประกาศผู้มีสิทธิรับเลือกตั้งภายใน 7 วัน โดยวันที่ 28 มีนาคม 2564 จะเป็นวันลงคะแนนเลือกตั้ง
2021-03-28
2021-03-27
2021-03-24
2021-03-11
2021-02-23
2021-02-23
2021-02-18
2021-02-08
2021-02-05
2021-01-14