เทศบาลตำบลไชยวาน อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี :www.chaiwan.go.th
 
 
 


ทต.ไชยวาน ร่วมมือกับอำเภอไชยวาน


เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.30 น. เทศบาลตำบลไชยวาน ร่วมกับอำเภอไชยวาน ได้จัดกิจกรรมป้องกันและลดความเสี่ยงจากอัคคีภัย ประจำปี พ.ศ. 2564 (ตรวจสุขภาพบ้าน) โดยมีนายอำเภอไชยวานเป็นประธานเปิดงานและปล่อยขบวนรถออกตรวจตามศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดท่าบ่อวารีรินทร์ ,วัดท่าบ่อวารีและตลาดสดไชยวาน เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงจากอัคคีภัยในพื้นที่เทศบาลตำบลไชยวาน
2021-03-28
2021-03-27
2021-03-24
2021-03-11
2021-02-23
2021-02-23
2021-02-18
2021-02-08
2021-02-05
2021-01-14