เทศบาลตำบลไชยวาน อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี :www.chaiwan.go.th
 
 
 


กกต.จังหวัดอุดรฯ เข้าตรวจเยี่ยมศูนย์อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลไชยวาน


เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2564 เวลา 11.00 น.

พันตำรวจเอก ศรีพงษ์ เตียประพงษ์,นายสุวิทย์ ญาตินิยม ,นายศิริพงษ์ มุขศรีและนายพิทยา สุนทรวิภาต  ผู้ตรวจการเลือกตั้ง ประจำจังหวัดอุดรธานี เข้าตรวจเยี่ยมการดำเนินงานการเลือกตั้ง ณ สำนักงานเทศบาลตำบลไชยวาน โดยมีนายทวนทอง จาดนอก ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลไชยวาน พร้อมคณะฯรับรองการตรวจและรายงาน

2021-04-22
2021-04-22
2021-03-28
2021-03-27
2021-03-24
2021-03-11
2021-02-23
2021-02-23
2021-02-18
2021-02-08