เทศบาลตำบลไชยวาน อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี :www.chaiwan.go.th
 
 
 


ทต.ชว จัดการฝึกอบรม กปน.


เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายทวนทอง จาดนอก ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลไชยวาน พร้อมคณะกรรมการฯ ได้กล่าวรายงานการจัดกิจกรรม การฝึกอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งประจำหน่วยเลือกตั้งและผู้ช่วยเหลือปฏิบัติงาน การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลไชยวาน โดยมีนายอรรถพล พันธุศาสตร์ นายอำเภอไชยวาน เป็นประธานในการเปิดงาน ซึ่งมีวิทยากร จาก กกต.อุดรธานี เป็นผู้บรรยายและให้ความรู้เกี่ยวกับข้อปฏิบัติแก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมในครั้งนี้ ดำเนินการโดยเทศบาลตำบลไชยวาน อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี  ณ หอประชุมโรงเรียนไชยวานวิทยา 

2021-04-22
2021-04-22
2021-03-28
2021-03-27
2021-03-24
2021-03-11
2021-02-23
2021-02-23
2021-02-18
2021-02-08