เทศบาลตำบลไชยวาน อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี :www.chaiwan.go.th
 
 
 


แจกจ่ายหีบบัตรและอุปกรณ์เลือกตั้งฯ


บรรยากาศการแจกจ่ายหีบเลือกตั้งบัตรและอุปกรณ์การเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาล นายกเทศมนตรีตำบลไชยวาน เป็นไปด้วยความเรียบร้อย วันเสาร์ ที่ 27 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายทวนทอง จาดนอก ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลไชยวาน ได้จัดสถานที่ พร้อมเจ้าหน้าที่ไว้รองรับ อำนวยความสะดวกแก่ประธานและคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง ทั้ง 2 เขตเลือกตั้ง ณ อาคารเอนกประสงค์ เทศบาลตำบลไชยวาน อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี ในการนี้ประธานและคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งทั้ง 12  หน่วย ได้มาตรวจนับและรับหีบบัตรพร้อมอุปกรณ์ในการเลือกตั้ง ที่จะมีขึ้นในวันอาทิตย์ ที่ 28 มีนาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 08.30 -17.00 น.
2021-04-22
2021-04-22
2021-03-28
2021-03-27
2021-03-24
2021-03-11
2021-02-23
2021-02-23
2021-02-18
2021-02-08