:
เทศบาลตำบลไชยวาน โทรศัพท์ / โทรสาร (FAX) : 042-265343

ชื่อ: ท.ต.ไชยวาน ร่วมทำบุญตักบาตร พระนวกะ ในโครงการบรรพชาอุปสมบท ๙๙ รูป

15 ม.ค. 2566

รายละเอียด:

 วันที่15 มกราคม 2566 
เวลา 08:00 น.

โดยมีพระธรรมวิมลมุนี 
(สายพงศ์ อโนมปญฺโญ ป.ธ.๕)
เจ้าคณะจังหวัดอุดรธานี
เจ้าอาวาสวัดมัชฌิมาวาส พระอารามหลวง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และมีจ่าสิบโท สุกิจจา กิจรักษา นายอำเภอไชยวาน เป็นประธานฝ่ายฆราวาส 

นายศิรสิทธิ์ สมศรีทอง นายกเทศมนตรีตำบลไชยวาน พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ข้าราชการ พนักงานลูกจ้าง ร่วมทำบุญตักบาตร พระนวกะ ในโครงการบรรพชาอุปสมบท ๙๙ รูป  จะออกมารับบิณฑบาตสัญจร ณ วัดไชยนาถวราราม  
   เพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา  นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา"

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร