:
เทศบาลตำบลไชยวาน โทรศัพท์ / โทรสาร (FAX) : 042-265343

ชื่อ: เต้นแอโรบิคเพื่อสุขภาพ สปสช. เทศบาลตำบลไชยวาน

11 พ.ค. 2566

รายละเอียด:

เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2566 เวลา 17.00 น. นายศิรสิทธิ์ สมศรีทอง นายกเทศมนตรีตำบลไชยวาน พร้อมคณะกรรมการฯ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมติดตามโครงการเต้นแอโรบิคเพื่อสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2566 เสนอโดย นางสิริลักษณ์ บุญแก้วอมร ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านไชยวาน ที่ได้รับงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลตำบลไชยวาน

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร