:
เทศบาลตำบลไชยวาน โทรศัพท์ / โทรสาร (FAX) : 042-265343

ชื่อ: ทต.ไชยวาน ออกฉีดวัคซีนพิษสุขบ้า

8 พ.ค. 2566

รายละเอียด:

เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลไชยวาน โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมได้ดำเนินการตาม "โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากพิษสุขนัขบ้า" ประจำปีงบประมาณ 2566 ได้ออกหน่วยเคลื่อนที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า สุนัข-แมว ฟรี  ซึ่งได้เริ่มโครงการมาตั้งแต่วันที่ 8-12 พฤษภาคม 2566

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร