:
เทศบาลตำบลไชยวาน โทรศัพท์ / โทรสาร (FAX) : 042-265343

ชื่อ: สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 3 อุดร เข้าสูบน้ำเร่ง ผลิตน้ำประปาให้ชาวไชยวาน

23 พ.ค. 2566

รายละเอียด:

เทศบาลตำบลไชยวานขอความอนุเคราะห์จากสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 3 กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยนายวิเชียร ศิริสุวรรณคูหา ผอ.สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 3 มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ส่วนบริหารจัดการน้ำ ร่วมกับเทศบาลตำบลไชยวาน แก้ปัญหาภัยแล้งให้กับราษฎร เข้าสนับสนุนเครื่องสูบน้ำขนาด 12 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง สูบน้ำจากหนองไชยวาน  เข้าพื้นที่บ่อผลิตน้ำประปาหนองไชยวาน หมู่ที่ 2  ตำบลไชยวาน อำเภอไชยวาน ชาวบ้านในเขตเทศบาลตำบลไชยวานทั้งหมดได้รับประโยชน์

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร


catalogs_file_261_53_58_238.mp4