:
เทศบาลตำบลไชยวาน โทรศัพท์ / โทรสาร (FAX) : 042-265343

ชื่อ: เรื่อง ประชาสัมพันธ์รับโอน (ย้าย)พนักงานเทศบาล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานอำนวยการ (ระดับกลาง) ว่าง (ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง)

27 ส.ค. 2565

รายละเอียด:

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร


jobs_191_2022_9_24_325678.pdf