:
เทศบาลตำบลไชยวาน โทรศัพท์ / โทรสาร (FAX) : 042-265343

ชื่อ: ประกาศ เรื่องการรับโอนพนักงานเทศบาล และรับโอนข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ตำแห่งอำนวยการ ระดับกลาง ที่ว่าง ภายใน ๖๐ วัน นับแต่ตำแหน่งว่าง

16 มิ.ย. 2565

รายละเอียด:

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร


jobs_192_2022_9_24_340742.pdf