:
เทศบาลตำบลไชยวาน โทรศัพท์ / โทรสาร (FAX) : 042-265343

ชื่อ: ประกาศผลรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกพนักงานจ้างตามภารกิจ (ประเภทคุณวุฒิ) พนักงานจ้างตามภารกิจ(ประเภททักษะ)และพนักงานจ้างทั่วไป

13 ม.ค. 2566

รายละเอียด:

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร


jobs_193_2022_9_24_356059.pdf