:
เทศบาลตำบลไชยวาน โทรศัพท์ / โทรสาร (FAX) : 042-265343

ชื่อ: รายงานผลการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2566

15 พ.ค. 2566

รายละเอียด:

ตามที่เทศบาลตำบลไชยวานได้ประกาศรับสมัครบุคคล เพื่อรับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2566 และได้มีการสอบคัดเลือก ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2566 ไปแล้วนั้น เทศบาลตำบลไชยวานจึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหา ดังนี้

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร


catalogs_file_257_5_0_702.pdf