:
เทศบาลตำบลไชยวาน โทรศัพท์ / โทรสาร (FAX) : 042-265343

ชื่อ: ประชาสัมพันธ์การตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ส.ส.

18 เม.ย. 2566

รายละเอียด:

ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งและสามารถเข้าไปตรวจสอบผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.)

ในวันอาทิตย์ ที่ 14 พฤษภาคม 2566

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร