:
เทศบาลตำบลไชยวาน โทรศัพท์ / โทรสาร (FAX) : 042-265343

ชื่อ: แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการตามประกาศการรับสมัครบุคคลเพื่อรับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2566

30 มี.ค. 2566

รายละเอียด:

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการตามประกาศการรับสมัครบุคคลเพื่อรับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ 2566

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร


catalogs_file_251_0_30_778.pdf