:
เทศบาลตำบลไชยวาน โทรศัพท์ / โทรสาร (FAX) : 042-265343

ติดต่อเรา

 
สำนักงานเทศบาลตำบลไชยวาน
ถนนไชยวาน-ศรีธาตุ   ตำบลไชยวาน อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี 41290 
โทรศัพท์ / โทรสาร (FAX) :  042-265343
E-mail : admin@chaiwan.go.th
Website : www.chaiwan.go.th
Socail Network : Faceboook : เทศบาลตำบลไชยวาน

 

แผนที่เทศบาลตำบลไชยวาน

 ช่องทางรับฟังความคิดเห็น