เทศบาลตำบลไชยวาน อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี :www.chaiwan.go.th
 
 
สำนักงานเทศบาล

สำนักงานเทศบาลตำบลไชยวาน  

ถนนไชยวาน-ศรีธาตุ   ตำบลไชยวาน อำเภอไชยวาน  จังหวัดอุดรธานี 41290

โทรศัพท์/โทรสาร 042-265343

E- mail : admin@chaiwan.go.th

Web Site : www.chaiwan.go.th