เทศบาลตำบลไชยวาน อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี :www.chaiwan.go.th
 
 
หน่วยตรวจสอบภายใน

 
 
  นางพิมพ์วลัญช์ จันฤๅไชย
 
   นักวิชาการตรวจสอบภายใน