เทศบาลตำบลไชยวาน อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี :www.chaiwan.go.th
 
 
ประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 31 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศให้มีการเลือกตั้ง สถ.-ผส. 1-1 [ 4 ก.พ. 2564 ]40
2 คุณลักษณะต้องห้ามของผู้รับสมัคร [ 4 ก.พ. 2564 ]33
3 ประกาศ เรื่องรับโอน(ย้าย)พนักงานเทศบาล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นหรือข้าราชการประเภทอื่น [ 8 ม.ค. 2564 ]72
4 ประกาศ รับโอนหัวหน้าฝ่ายป้องกันฯ [ 5 ต.ค. 2563 ]82
5 ประชาสัมพันธ์รับโอน(ย้าย)นิติกร [ 5 ต.ค. 2563 ]120
6 รายงานการประชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1ครั้งที่2 [ 28 ก.ย. 2563 ]80
7 รายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่2 [ 28 ก.ย. 2563 ]67
8 รายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่1 [ 28 ก.ย. 2563 ]68
9 รายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่2 [ 28 ก.ย. 2563 ]63
10 รายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่1 [ 28 ก.ย. 2563 ]67
11 รายงานการประชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1ครั้งที่1 [ 28 ก.ย. 2563 ]71
12 ประกาศการกำหนดสมัยประชุมสามัญ ปี 2563 [ 28 ก.ย. 2563 ]68
13 รายงานการประชุม สมัยที่ 4 ครั้งที่1 [ 28 ก.ย. 2563 ]62
14 ประกาศ เรื่อง รับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น [ 6 ส.ค. 2563 ]83
15 ประกาศ เรื่องการโอนพนักงานเทศบาลและรับโอนข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น [ 25 มิ.ย. 2563 ]98
16 เรื่อง ประชาสัมพันธ์รับโอน (ย้าย)พนักงานเทศบาล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานอำนวยการ (ระดับกลาง)ว่าง (ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง) [ 18 มิ.ย. 2563 ]84
17 ประกาศ เรื่องการรับโอนพนักงานเทศบาล และรับโอนข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ตำแห่งอำนวยการ ระดับกลาง ที่ว่าง ภายใน ๖๐ วัน นับแต่ตำแหน่งว่าง [ 16 มิ.ย. 2563 ]90
18 เรื่อง การกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงของทางราชการ [ 29 พ.ค. 2563 ]109
19 กฎบัตรการตรวจสอบภายใน หน่วยตรวจสอบภายใน เทศบาลตำบลไชยวาน [ 29 พ.ค. 2563 ]101
20 ประกาศรูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลไชยวาน [ 20 ก.พ. 2563 ]116
 
หน้า 1|2