เทศบาลตำบลไชยวาน อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี :www.chaiwan.go.th
 
 
ประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 28 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศ รับโอนหัวหน้าฝ่ายป้องกันฯ [ 5 ต.ค. 2563 ]18
2 ประชาสัมพันธ์รับโอน(ย้าย)นิติกร [ 5 ต.ค. 2563 ]13
3 รายงานการประชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1ครั้งที่2 [ 28 ก.ย. 2563 ]12
4 รายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่2 [ 28 ก.ย. 2563 ]6
5 รายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่1 [ 28 ก.ย. 2563 ]8
6 รายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่2 [ 28 ก.ย. 2563 ]10
7 รายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่1 [ 28 ก.ย. 2563 ]8
8 รายงานการประชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1ครั้งที่1 [ 28 ก.ย. 2563 ]9
9 ประกาศการกำหนดสมัยประชุมสามัญ ปี 2563 [ 28 ก.ย. 2563 ]10
10 รายงานการประชุม สมัยที่ 4 ครั้งที่1 [ 28 ก.ย. 2563 ]7
11 ประกาศ เรื่อง รับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น [ 6 ส.ค. 2563 ]25
12 ประกาศ เรื่องการโอนพนักงานเทศบาลและรับโอนข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น [ 25 มิ.ย. 2563 ]48
13 เรื่อง ประชาสัมพันธ์รับโอน (ย้าย)พนักงานเทศบาล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานอำนวยการ (ระดับกลาง)ว่าง (ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง) [ 18 มิ.ย. 2563 ]33
14 ประกาศ เรื่องการรับโอนพนักงานเทศบาล และรับโอนข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ตำแห่งอำนวยการ ระดับกลาง ที่ว่าง ภายใน ๖๐ วัน นับแต่ตำแหน่งว่าง [ 16 มิ.ย. 2563 ]41
15 เรื่อง การกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงของทางราชการ [ 29 พ.ค. 2563 ]48
16 กฎบัตรการตรวจสอบภายใน หน่วยตรวจสอบภายใน เทศบาลตำบลไชยวาน [ 29 พ.ค. 2563 ]46
17 ประกาศรูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลไชยวาน [ 20 ก.พ. 2563 ]62
18 เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้รถส่วนกลางของเทศบาลตำบลไชยวาน [ 3 ก.พ. 2563 ]38
19 ประกาศเทศบาลตำบลไชยวาน เรื่องการรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเพื่อเป็นคณะกรรมการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลไชยวาน [ 30 ม.ค. 2563 ]67
20 ประกาศผลรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกพนักงานจ้างตามภารกิจ (ประเภทคุณวุฒิ) พนักงานจ้างตามภารกิจ(ประเภททักษะ)และพนักงานจ้างทั่วไป [ 13 ม.ค. 2563 ]77
 
หน้า 1|2