เทศบาลตำบลไชยวาน อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี :www.chaiwan.go.th
 
 
เอกสารเผยแพร่
ข้อมูลทั้งหมด 10 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ข้อมูลสถิติการติดต่อเรื่องการลงทะเบียนเด็กแรกเกิด [ 30 เม.ย. 2564 ]16
2 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 28 เม.ย. 2564 ]17
3 แบบสอบถามความพึงพอใจผู้รับบริการ ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 22 เม.ย. 2564 ]21
4 การประเมินความพึงพอใจของประชาชน ปี 2563 [ 22 ต.ค. 2563 ]7
5 คำสั่งสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลไชยวาน [ 17 ก.ย. 2563 ]1
6 ข้อตกลงเงินอุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนร่มเกล้า 2 [ 8 ก.ย. 2563 ]7
7 ข้อตกลงเงินอุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนอนุบาลไชยวาน [ 8 ก.ย. 2563 ]6
8 โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนร่มเกล้า 2 [ 8 ก.ย. 2563 ]6
9 โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนอนุบาลไชยวาน [ 8 ก.ย. 2563 ]6
10 คำสั่ง เรื่องกำหนดงานและมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานเทศบาล [ 1 ต.ค. 2562 ]4