เทศบาลตำบลไชยวาน อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี :www.chaiwan.go.th
 
 
การประเมินผลแผนพัฒนา
ข้อมูลทั้งหมด 4 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น /ติดตามประเมินผลแผนฯ ปี 2563 [ 12 ม.ค. 2564 ]9
2 ประกาศ เรื่องรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลไชยวาน ปี 2563 [ 12 ม.ค. 2564 ]9
3 ประกาศรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลไชยวาน ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 30 ม.ค. 2563 ]110
4 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลไชยวาน (พ.ศ. 2561-2565) ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 30 ม.ค. 2563 ]109