:
เทศบาลตำบลไชยวาน โทรศัพท์ / โทรสาร (FAX) : 042-265343

ชื่อ: แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ และแบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563

วันที่ลงประกาศ: 7 ต.ค. 2563

รายละเอียด:


file

procurement_plan_34_2022_9_24_349175.pdf