เทศบาลตำบลไชยวาน อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี :www.chaiwan.go.th
 
 
เรื่องงบฯ รายจ่ายประจำปี


รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี (ติดตามประเมินผลแผน)

    รายละเอียดข่าว

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี    เอกสารประกอบ รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี (ติดตามประเมินผลแผน)
 
    วันที่ลงข่าว
: 1 เม.ย. 2564
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ