messager
 
เทศบาลตำบลไชยวาน call ข้อมูลการติดต่อ


เทศบาลตำบลไชยวาน
อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลไชยวาน อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี

ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ sitemap
วันนี้ 64
เดือนนี้2,380
ปีงบประมาณนี้(1 ต.ค.66)47,541
ทั้งหมด 88,406

sentiment_very_satisfied แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 2567
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT)

image ป้ายประชาสัมพันธ์
เปิดรับยืนยันสิทธิเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
จดหมายข่าว เรื่อง ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ปีงบประมาณ 2567
เทศบาลตำบลไชยวานเปิดให้บริการผ่านระบบ e-service เริ่มตั้งแต่ 10 พฤศจิกายน 2566 เป็นต้นไป
ป้องกันไม่ให้เกิดโรคไข้เลือดออก
4 ล. ป้องกันการติดเชื้อโควิด-19
ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดการบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รณรงค์ หยุดเผาป่า
 
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประกวดสื่อประชาสัมพันธ์ด้านยาเสพติด poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview44
ประชาสัมพันธ์โครงการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ 2568 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview39

picture_as_pdf ประกาศรับสมัครงาน
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง
เผยแพร่วันที่ : 26 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview9
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 21 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview11

camera_alt ภาพกิจกรรม
ทต.ไชยวาน จัดโครงการสัปดาห์ผู้สูงอายุแห่งชาติและครอบครัว ปี 2567 [18 เมษายน 2567]
ทต.ไชยวาน จัดโครงการประเพณีสงกรานต์ ปี 2567[17 เมษายน 2567]
ประมวลภาพโครงการแข่งขันกีฬาประชาชนและเยาวชนต้านยาเสพติด ปี 2567[1 เมษายน 2567]
ทต.ไชยวาน มอบแว่นสายตา ให้ผู้สูงอายุในโครงการคัดกรองความผิดปกติทางด้านสายตาและแก้ปัญหาการมองเห็นไม่ชัด 600 ราย[27 มีนาคม 2567]
 
picture_as_pdf ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
เผยแพร่วันที่ : 9 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview7

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง e-GP
บุคลากรภายใน
cast ผู้บริหารองค์กร
นายศิรสิทธิ์ สมศรีทอง
นายกเทศมนตรีตำบลไชยวาน
โทรศัพท์ : 088-3168542
นายศิรสิทธิ์ สมศรีทอง
นายกเทศมนตรีตำบลไชยวาน
โทรศัพท์ : 088-3168542
ภารกิจ
Facebook Page
facebook เทศบาลตำบลไชยวาน

image สถานที่ท่องเที่ยว

วัดป่าไชยวานอุดรธานี[26 มิถุนายน 2566]

บ้านเพียปู่ เมืองโบราณ[26 มิถุนายน 2566]

วัด[15 กุมภาพันธ์ 2565]
play_arrow สื่อประชาสัมพันธ์
play_arrow วิดีโอกิจกรรมหน่วยงาน
public หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงานวันที่หนังสือวันที่หนังสือเรื่อง
กสธ.
11/04/2567
17/04/2567
การป้องกันภัยสุขภาพที่เกิดในช่วงฤดูร้อนของประเทศไทย พ.ศ. 2567
กสธ.
11/04/2567
17/04/2567
ขอส่งคู่มือแนวทางการขออนุญาตใช้หลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
กสธ.
10/04/2567
17/04/2567
ขอแจ้งขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลและองค์กรที่ดำเนินการดีเด่นด้านการป้องกันควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพื่อรับโล่ประกาศเกียรติคุณเนื่องในวันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2567
สน.บถ.
11/04/2567
11/04/2567
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการดำเนินการและการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้แก่หน่วยบริการสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กพส.
11/04/2567
11/04/2567
การจัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นหน่วยรับงบประมาณ (องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลนคร และเทศบาลเมือง)
กค.
11/04/2567
11/04/2567
แจ้งรายชื่อโครงการฝึกอบรมด้านพัสดุในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ระยะที่ 5 รุ่นที่ 18
[รายชื่อผู้อบรม e-GP รุ่น 18]

ระบบบริการออนไลน์ (E-services)

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ
ข้อมูลสารสนเทศ