เทศบาลตำบลไชยวาน call ข้อมูลการติดต่อ


เทศบาลตำบลไชยวาน
อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลไชยวาน อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ sitemap
วันนี้ 47
เดือนนี้2,416
ปีงบประมาณนี้(1 ต.ค.65)2,455
ทั้งหมด 25,074

image ป้ายประชาสัมพันธ์
จดหมายข่าว เรื่อง ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ปีงบประมาณ 2567
เทศบาลตำบลไชยวานเปิดให้บริการผ่านระบบ e-service เริ่มตั้งแต่ 10 พฤศจิกายน 2566 เป็นต้นไป
ป้องกันไม่ให้เกิดโรคไข้เลือดออก
4 ล. ป้องกันการติดเชื้อโควิด-19
ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดการบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รณรงค์ หยุดเผาป่า
 
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศเทศบาลตำบลไชยวาน เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ที่เสื่อมสภาพ poll
เผยแพร่วันที่ : 21 สิงหาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview54
ขอความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์ โครงการอบรมนวดแผนไทย รุ่นที่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 สิงหาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview14

picture_as_pdf ประกาศรับสมัครงาน
คุณลักษณะต้องห้ามของผู้รับสมัคร poll
เผยแพร่วันที่ : 4 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview17

camera_alt ภาพกิจกรรม
งานลอยกระทง ประจำปี 2566 [28 พฤศจิกายน 2566]
ทต.ไชยวาน จัดแข่งขันเรือ 7 ฝีพาย (งานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2566) [26 พฤศจิกายน 2566]
บูรณาการตั้งจุดตรวจ สกัดยาเสพติด สี่แยกหนองตูม หมู่ 7 [23 พฤศจิกายน 2566]
ปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรม ในช่วงเทศกาลวันลอยกระทง ประจำปี พ.ศ.2566 [23 พฤศจิกายน 2566]
 
picture_as_pdf ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง e-GP
บุคลากรภายใน
cast ผู้บริหารองค์กร
นายศิรสิทธิ์ สมศรีทอง
นายกเทศมนตรีตำบลไชยวาน
โทรศัพท์ : 088-3168542
นายศิรสิทธิ์ สมศรีทอง
นายกเทศมนตรีตำบลไชยวาน
โทรศัพท์ : 088-3168542
ภารกิจ
Facebook Page
facebook เทศบาลตำบลไชยวาน

image สถานที่ท่องเที่ยว
วัดป่าไชยวานอุดรธานี [26 มิถุนายน 2566]
บ้านเพียปู่ เมืองโบราณ [26 มิถุนายน 2566]
วัด [15 กุมภาพันธ์ 2565]
 
play_arrow สื่อประชาสัมพันธ์
play_arrow วิดีโอกิจกรรมหน่วยงาน
public หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงานวันที่หนังสือวันที่หนังสือเรื่อง
กศ.
29/11/2566
29/11/2566
ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประเด็นการดูแลและพัฒนาเด็กที่มีความต้องการพิเศษ ตอนที่ 1 (เด็กที่มีความต้องการพิเศษ : บทบาทของครูเมื่อผู้ปกครองยังไม่ยอมรับ)
กศ.
17/11/2566
17/11/2566
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะครูในการปฏิบัติหน้าที่แนะแนวที่เชื่อมโยงตามข้อตกลง ในการพัฒนางาน (Performance Agreement : PA) ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
[สิ่งที่ส่งมาด้วย 1-5]
[สิ่งที่ส่งมาด้วย 6]
กพส.
13/11/2566
13/11/2566
การเสนอคำขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ขององค์การบริหารส่วนตำบล
กค.
16/10/2566
16/10/2566
โครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานพัสดุในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ระยะที่ 5
สน.คท.
04/12/2566
04/12/2566
กำหนดวิธีปฏิบัติในการให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบสาธารณภัย กรณีช้างป่าหรือสัตว์ป่าทำลายพืชผลทางการเกษตร รวมถึงชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กต.
04/12/2566
04/12/2566
ขอแก้ไขชื่อภาษาอังกฤษของศูนย์ข้อมูลการเลือกตั้งท้องถิ่นแห่งชาติ (NLC)

ระบบบริการออนไลน์ (E-services)

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ
ข้อมูลสารสนเทศ