เทศบาลตำบลไชยวาน call ข้อมูลการติดต่อ


เทศบาลตำบลไชยวาน
อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลไชยวาน อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี

ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ sitemap
วันนี้ 88
เดือนนี้35,036
ปีงบประมาณนี้(1 ต.ค.65)35,075
ทั้งหมด 57,694

image ป้ายประชาสัมพันธ์
จดหมายข่าว เรื่อง ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ปีงบประมาณ 2567
เทศบาลตำบลไชยวานเปิดให้บริการผ่านระบบ e-service เริ่มตั้งแต่ 10 พฤศจิกายน 2566 เป็นต้นไป
ป้องกันไม่ให้เกิดโรคไข้เลือดออก
4 ล. ป้องกันการติดเชื้อโควิด-19
ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดการบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รณรงค์ หยุดเผาป่า
 
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประกวดสื่อประชาสัมพันธ์ด้านยาเสพติด poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview29
ประชาสัมพันธ์โครงการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ 2568 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview21
ประกาศเทศบาลตำบลไชยวาน เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ที่เสื่อมสภาพ poll
เผยแพร่วันที่ : 21 สิงหาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview81
ขอความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์ โครงการอบรมนวดแผนไทย รุ่นที่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 สิงหาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview35

picture_as_pdf ประกาศรับสมัครงาน
คุณลักษณะต้องห้ามของผู้รับสมัคร poll
เผยแพร่วันที่ : 4 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview30

camera_alt ภาพกิจกรรม
ทีม RE-X-RAY โครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลไชยวาน [12 กุมภาพันธ์ 2567]
ประชุมประชาคมระดับตำบล ท.ต.ไชยวาน เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) และเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 2) ประจำปี 2567 [9 กุมภาพันธ์ 2567]
ผู้ว่าอุดรฯ ร่วมกับเหล่ากาชาด จ.อุดร มอบเครื่องกันหนาว ผู้ยากไร้/ผู้ด้อยโอกาส ในพื้นที่อำเภอไชยวาน ประจำปี 2567 [29 มกราคม 2567]
จิตอาสา เนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหง [17 มกราคม 2567]
 
picture_as_pdf ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง e-GP
บุคลากรภายใน
cast ผู้บริหารองค์กร
นายศิรสิทธิ์ สมศรีทอง
นายกเทศมนตรีตำบลไชยวาน
โทรศัพท์ : 088-3168542
นายศิรสิทธิ์ สมศรีทอง
นายกเทศมนตรีตำบลไชยวาน
โทรศัพท์ : 088-3168542
ภารกิจ
Facebook Page
facebook เทศบาลตำบลไชยวาน

image สถานที่ท่องเที่ยว
วัดป่าไชยวานอุดรธานี [26 มิถุนายน 2566]
บ้านเพียปู่ เมืองโบราณ [26 มิถุนายน 2566]
วัด [15 กุมภาพันธ์ 2565]
 
play_arrow สื่อประชาสัมพันธ์
play_arrow วิดีโอกิจกรรมหน่วยงาน
public หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงานวันที่หนังสือวันที่หนังสือเรื่อง
กสว.
21/02/2567
21/02/2567
ขอความอนุเคราะห์ในการเข้าร่วมการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและรายงานผล
กสธ.
21/02/2567
21/02/2567
แจ้งข้อสั่งการการดำเนินงานการคัดกรอง บำบัดรักษาฟื้นฟูสภาพ และติดตาม ผู้มีปัญหาการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
กสว.
21/02/2567
21/02/2567
การประชุมชี้แจงการจัดเตรียมเอกสารสำหรับการเตรียมการรับการทวนสอบรับรองปริมาณก๊าซเรือนกระจกจากโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเทศไทย รอบที่ 3
กศ.
21/02/2567
21/02/2567
ผลการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเรียนที่ 2/2566
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
กพส.
21/02/2567
21/02/2567
ขอความอนุเคราะห์ส่งแบบสอบถามเกี่ยวกับปัญหาระบบประปาหมู่บ้าน
สน.คท.
20/02/2567
21/02/2567
การปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนกิจการสถานธนานุบาล
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]

ระบบบริการออนไลน์ (E-services)

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ
ข้อมูลสารสนเทศ