เทศบาลตำบลไชยวาน call ข้อมูลการติดต่อ


เทศบาลตำบลไชยวาน
อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลไชยวาน อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ sitemap
วันนี้ 6
เดือนนี้2,416
ปีงบประมาณนี้(1 ต.ค.65)2,455
ทั้งหมด 25,074

image ป้ายประชาสัมพันธ์
ป้องกันไม่ให้เกิดโรคไข้เลือดออก
4 ล. ป้องกันการติดเชื้อโควิด-19
ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดการบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รณรงค์ หยุดเผาป่า
 
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศเทศบาลตำบลไชยวาน เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ที่เสื่อมสภาพ poll
เผยแพร่วันที่ : 21 สิงหาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview33
ประชาสัมพันธ์การตรวจเยี่ยมบ้านหญิงตั้งครรภ์
เผยแพร่วันที่ : 11 กรกฎาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview9
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง
เผยแพร่วันที่ : 30 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview10

picture_as_pdf ประกาศรับสมัครงาน
คุณลักษณะต้องห้ามของผู้รับสมัคร
เผยแพร่วันที่ : 4 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview10

camera_alt ภาพกิจกรรม
กองสาธารณสุขฯ ทต.ไชยวาน ติดตามโครงการพระราชดำริฯ [26 กันยายน 2566]
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนฯ ลงพื้นที่สำรวจโครงการนำร่องเพื่อเกษตรกรรม [26 กันยายน 2566]
ทต.ไชยวาน จัดโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER 1 ร่วมกับชุมชน [17 กันยายน 2566]
เทศบาลตำบลไชยวาน จัดโครงการอาหารปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [7 กันยายน 2566]
 
picture_as_pdf ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง e-GP
ซื้อวัสดุก่อสร้าง(กิจการประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง
เผยแพร่วันที่ : 22 กันยายน 2566 | โดย : Egp | เปิดอ่าน : pageview3
บุคลากรภายใน
cast ผู้บริหารองค์กร
นายศิรสิทธิ์ สมศรีทอง
นายกเทศมนตรีตำบลไชยวาน
โทรศัพท์ : 088-3168542
นายศิรสิทธิ์ สมศรีทอง
นายกเทศมนตรีตำบลไชยวาน
โทรศัพท์ : 088-3168542
ภารกิจ
Facebook Page
facebook เทศบาลตำบลไชยวาน

image สถานที่ท่องเที่ยว
วัดป่าไชยวานอุดรธานี [26 มิถุนายน 2566]
บ้านเพียปู่ เมืองโบราณ [26 มิถุนายน 2566]
วัด [15 กุมภาพันธ์ 2565]
 
play_arrow สื่อประชาสัมพันธ์
play_arrow วิดีโอกิจกรรมหน่วยงาน
public หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงานวันที่หนังสือวันที่หนังสือเรื่อง
กยผ.
26/09/2566
26/09/2566
ซักซ้อมการใช้งานระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.คท.
26/09/2566
26/09/2566
การถ่ายโอนข้อมูลปีภาษีในระบบบูรณาการทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX ONLINE)
สน.คท.
26/09/2566
26/09/2566
แจ้งการโอนเงินรายได้ส่วนท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ตบ.
25/09/2566
26/09/2566
การดำเนินการตรวจสอบการคลัง การเงิน การบัญชี และการพัสดุองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
กพร.
25/09/2566
26/09/2566
แนวทางการดำเนินการสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการเป็นศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS)
กพส.
25/09/2566
26/09/2566
ผลการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ระบบบริการออนไลน์ (E-services)

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ
ข้อมูลสารสนเทศ