ชื่อเรื่อง :

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง ../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : เขียนคำร้องเรียน file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: เขียนคำร้องเรียน ../add_file/เขียนคำร้องเรียน
ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง ../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : https://www.google.com/ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: https://www.google.com/ ../add_file/https://www.google.com/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : รายละเอียด(ถ้ามี) จะไม่แสดงกรณีไม่กรอกข้อมูล file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รายละเอียด(ถ้ามี) จะไม่แสดงกรณีไม่กรอกข้อมูล ../add_file/รายละเอียด(ถ้ามี) จะไม่แสดงกรณีไม่กรอกข้อมูล
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : หยุดเผาในที่โล่ง เพื่อลดปัญหามลพิษจากไฟป่าหมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) สาเหตุหลักเกิดจากกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งโดยธรรมชาติและจากกิจกรรมของมนุษย์ อาทิ การคมนาคมและขนส่ง การเผาในที่โล่ง การเกิดไฟป่า ภาคอุตสาหกรรม การก่อสร้างและหมอกควันข้ามแดน เป็นต้น ประกอบกับสภาพทางอุตุนิยมวิทยา รวมทั้งสภาพภูมิประเทศ ในบางพื้นที่ของประเทศไทยโดยเฉพาะในช่วงที่ลมสงบ ส่งผลให้ระดับเพดานการลอยตัว และการกระจายตัวของฝุ่นละอองอยู่ในระดับต่ำ การไหลเวียน และถ่ายเทของอากาศไม่ดี จึงทำให้เกิดการสะสมของฝุ่นละอองในบรรยากาศ เพิ่มสูงขึ้นบางช่วงเวลาในหลายพื้นที่ เพื่อเป็นการเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองจากไฟป่าและการเผาในที่โล่ง จึงขอความร่วมมือประชาชนห้ามเผาขยะมูลฝอยในเขตชุมชน เผาหญ้าริมทาง รวมทั้งขอให้ประชาชนระมัดระวังการใช้รถใช้ถนนผ่านพื้นที่เกิดไฟป่า หรือบริเวณที่มีการเผาวัชพืชข้างทาง ซึ่งอาจทำให้ทัศนวิสัยระยะการมองเห็นสั้นลงอันเป็นสาเหตุทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ง่าย หากพบเห็นการเผาขยะมูลฝอยในเขตชุมชน เผาหญ้าบริเวณริมทาง หรือเห็นการเกิดไฟป่าในเขตเทศบาลตำบลไชยวาน ขอให้แจ้งได้ที่ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลไชยวาน หมายเลขโทรศัพท์เบอร์นายก 088-3168542 และหมายเลขโทรศัพท์ 042-265567 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: หยุดเผาในที่โล่ง เพื่อลดปัญหามลพิษจากไฟป่าหมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) สาเหตุหลักเกิดจากกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งโดยธรรมชาติและจากกิจกรรมของมนุษย์ อาทิ การคมนาคมและขนส่ง การเผาในที่โล่ง การเกิดไฟป่า ภาคอุตสาหกรรม การก่อสร้างและหมอกควันข้ามแดน เป็นต้น ประกอบกับสภาพทางอุตุนิยมวิทยา รวมทั้งสภาพภูมิประเทศ ในบางพื้นที่ของประเทศไทยโดยเฉพาะในช่วงที่ลมสงบ ส่งผลให้ระดับเพดานการลอยตัว และการกระจายตัวของฝุ่นละอองอยู่ในระดับต่ำ การไหลเวียน และถ่ายเทของอากาศไม่ดี จึงทำให้เกิดการสะสมของฝุ่นละอองในบรรยากาศ เพิ่มสูงขึ้นบางช่วงเวลาในหลายพื้นที่ เพื่อเป็นการเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองจากไฟป่าและการเผาในที่โล่ง จึงขอความร่วมมือประชาชนห้ามเผาขยะมูลฝอยในเขตชุมชน เผาหญ้าริมทาง รวมทั้งขอให้ประชาชนระมัดระวังการใช้รถใช้ถนนผ่านพื้นที่เกิดไฟป่า หรือบริเวณที่มีการเผาวัชพืชข้างทาง ซึ่งอาจทำให้ทัศนวิสัยระยะการมองเห็นสั้นลงอันเป็นสาเหตุทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ง่าย หากพบเห็นการเผาขยะมูลฝอยในเขตชุมชน เผาหญ้าบริเวณริมทาง หรือเห็นการเกิดไฟป่าในเขตเทศบาลตำบลไชยวาน ขอให้แจ้งได้ที่ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลไชยวาน หมายเลขโทรศัพท์เบอร์นายก 088-3168542 และหมายเลขโทรศัพท์ 042-265567 ../add_file/หยุดเผาในที่โล่ง เพื่อลดปัญหามลพิษจากไฟป่าหมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) สาเหตุหลักเกิดจากกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งโดยธรรมชาติและจากกิจกรรมของมนุษย์ อาทิ การคมนาคมและขนส่ง การเผาในที่โล่ง การเกิดไฟป่า ภาคอุตสาหกรรม การก่อสร้างและหมอกควันข้ามแดน เป็นต้น ประกอบกับสภาพทางอุตุนิยมวิทยา รวมทั้งสภาพภูมิประเทศ ในบางพื้นที่ของประเทศไทยโดยเฉพาะในช่วงที่ลมสงบ ส่งผลให้ระดับเพดานการลอยตัว และการกระจายตัวของฝุ่นละอองอยู่ในระดับต่ำ การไหลเวียน และถ่ายเทของอากาศไม่ดี จึงทำให้เกิดการสะสมของฝุ่นละอองในบรรยากาศ เพิ่มสูงขึ้นบางช่วงเวลาในหลายพื้นที่ เพื่อเป็นการเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองจากไฟป่าและการเผาในที่โล่ง จึงขอความร่วมมือประชาชนห้ามเผาขยะมูลฝอยในเขตชุมชน เผาหญ้าริมทาง รวมทั้งขอให้ประชาชนระมัดระวังการใช้รถใช้ถนนผ่านพื้นที่เกิดไฟป่า หรือบริเวณที่มีการเผาวัชพืชข้างทาง ซึ่งอาจทำให้ทัศนวิสัยระยะการมองเห็นสั้นลงอันเป็นสาเหตุทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ง่าย หากพบเห็นการเผาขยะมูลฝอยในเขตชุมชน เผาหญ้าบริเวณริมทาง หรือเห็นการเกิดไฟป่าในเขตเทศบาลตำบลไชยวาน ขอให้แจ้งได้ที่ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลไชยวาน หมายเลขโทรศัพท์เบอร์นายก 088-3168542 และหมายเลขโทรศัพท์ 042-265567
ชื่อไฟล์ : ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งและสามารถเข้าไปตรวจสอบผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) ในวันอาทิตย์ ที่ 14 พฤษภาคม 2566 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งและสามารถเข้าไปตรวจสอบผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) ในวันอาทิตย์ ที่ 14 พฤษภาคม 2566 ../add_file/ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งและสามารถเข้าไปตรวจสอบผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) ในวันอาทิตย์ ที่ 14 พฤษภาคม 2566
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการตามประกาศการรับสมัครบุคคลเพื่อรับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2566 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการตามประกาศการรับสมัครบุคคลเพื่อรับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2566 ../add_file/แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการตามประกาศการรับสมัครบุคคลเพื่อรับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2566
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : สรุปปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของเทศบาลตำบลไชยวาน จากภาพหากพิจารณาในภาพรวมของทั้งองค์กร พบว่าเทศบาลตำบลไชยวาน ในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 มีการปล่อยก๊าซเรือนเรือนกระจก รวมทั้งสิ้น135.9 ตันคาร์บอนไดออกไซด์ ทั้งนี้หากแยกตามกิจกรรมที่มีปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของเทศบาลตำบลไชยวานที่มีการปล่อยออกมามากที่สุด มาจากประเภทที่ 1 เท่ากับ85.33 ตันคาร์บอนไดออกไซด์ ซึ่งมาจากกิจกรรมการขนส่งของยานพาหนะที่เทศบาลตำบลไชยวานเป็นเจ้าของ โดยใช้เชื้อเพลิงดีเซลและเบนซิน รองลงมา คือประเภทที่ 2 เท่ากับ 43.56 ตันคาร์บอนไดออกไซด์ จากกิจกรรมการใช้ไฟฟ้าขององค์กร และประเภทที่ 3 เท่ากับ 7.06 ตันคาร์บอนไดออกไซด์ ตามลำดับ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: สรุปปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของเทศบาลตำบลไชยวาน จากภาพหากพิจารณาในภาพรวมของทั้งองค์กร พบว่าเทศบาลตำบลไชยวาน ในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 มีการปล่อยก๊าซเรือนเรือนกระจก รวมทั้งสิ้น135.9 ตันคาร์บอนไดออกไซด์ ทั้งนี้หากแยกตามกิจกรรมที่มีปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของเทศบาลตำบลไชยวานที่มีการปล่อยออกมามากที่สุด มาจากประเภทที่ 1 เท่ากับ85.33 ตันคาร์บอนไดออกไซด์ ซึ่งมาจากกิจกรรมการขนส่งของยานพาหนะที่เทศบาลตำบลไชยวานเป็นเจ้าของ โดยใช้เชื้อเพลิงดีเซลและเบนซิน รองลงมา คือประเภทที่ 2 เท่ากับ 43.56 ตันคาร์บอนไดออกไซด์ จากกิจกรรมการใช้ไฟฟ้าขององค์กร และประเภทที่ 3 เท่ากับ 7.06 ตันคาร์บอนไดออกไซด์ ตามลำดับ ../add_file/สรุปปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของเทศบาลตำบลไชยวาน จากภาพหากพิจารณาในภาพรวมของทั้งองค์กร พบว่าเทศบาลตำบลไชยวาน ในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 มีการปล่อยก๊าซเรือนเรือนกระจก รวมทั้งสิ้น135.9 ตันคาร์บอนไดออกไซด์ ทั้งนี้หากแยกตามกิจกรรมที่มีปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของเทศบาลตำบลไชยวานที่มีการปล่อยออกมามากที่สุด มาจากประเภทที่ 1 เท่ากับ85.33 ตันคาร์บอนไดออกไซด์ ซึ่งมาจากกิจกรรมการขนส่งของยานพาหนะที่เทศบาลตำบลไชยวานเป็นเจ้าของ โดยใช้เชื้อเพลิงดีเซลและเบนซิน รองลงมา คือประเภทที่ 2 เท่ากับ 43.56 ตันคาร์บอนไดออกไซด์ จากกิจกรรมการใช้ไฟฟ้าขององค์กร และประเภทที่ 3 เท่ากับ 7.06 ตันคาร์บอนไดออกไซด์ ตามลำดับ
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : เตือนภัยแก๊งคอลเซ็นเตอร์ แอบอ้างชื่อศาลให้หลอกโอนเงิน จากสำนักงานยุติธรรมจังหวัดอุดรธานี ส่งสื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับกฎหมายน่ารู้ และข่าวที่น่าสนใจ ประจำเดือนสิงหาคม ให้กับทางศูนย์ยุติธรรมชุมชน เพื่อประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชนทราบ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: เตือนภัยแก๊งคอลเซ็นเตอร์ แอบอ้างชื่อศาลให้หลอกโอนเงิน จากสำนักงานยุติธรรมจังหวัดอุดรธานี ส่งสื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับกฎหมายน่ารู้ และข่าวที่น่าสนใจ ประจำเดือนสิงหาคม ให้กับทางศูนย์ยุติธรรมชุมชน เพื่อประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชนทราบ ../add_file/เตือนภัยแก๊งคอลเซ็นเตอร์ แอบอ้างชื่อศาลให้หลอกโอนเงิน จากสำนักงานยุติธรรมจังหวัดอุดรธานี ส่งสื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับกฎหมายน่ารู้ และข่าวที่น่าสนใจ ประจำเดือนสิงหาคม ให้กับทางศูนย์ยุติธรรมชุมชน เพื่อประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชนทราบ
ชื่อไฟล์ : ประจานคนอื่น "ด่า" มีความผิด มีโทษจำคุก ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 326 การนินทาคนอื่นลงในกลุ่มไลน์ อาจเข้าข่ายความผิดฐานหมิ่นประมาท เพราะเป็นการใส่ความผู้อื่นต่อบุคคลที่ 3 โดยประการที่น่าจะทำให้ผู้อื่นนั้นเสียชื่อเสียงถูกดูหมิ่นหรือถูกเกลียดชัง ต้องระวางโทษ จำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 2 หมื่นบาท ทั้งจำทั้งปรับ จากสำนักงานยุติธรรมจังหวัดอุดรธานี ส่งสื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับกฎหมายน่ารู้ และข่าวที่น่าสนใจ ประจำเดือนสิงหาคม ให้กับทางศูนย์ยุติธรรมชุมชน เพื่อประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชนทราบ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประจานคนอื่น "ด่า" มีความผิด มีโทษจำคุก ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 326 การนินทาคนอื่นลงในกลุ่มไลน์ อาจเข้าข่ายความผิดฐานหมิ่นประมาท เพราะเป็นการใส่ความผู้อื่นต่อบุคคลที่ 3 โดยประการที่น่าจะทำให้ผู้อื่นนั้นเสียชื่อเสียงถูกดูหมิ่นหรือถูกเกลียดชัง ต้องระวางโทษ จำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 2 หมื่นบาท ทั้งจำทั้งปรับ จากสำนักงานยุติธรรมจังหวัดอุดรธานี ส่งสื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับกฎหมายน่ารู้ และข่าวที่น่าสนใจ ประจำเดือนสิงหาคม ให้กับทางศูนย์ยุติธรรมชุมชน เพื่อประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชนทราบ ../add_file/ประจานคนอื่น "ด่า" มีความผิด มีโทษจำคุก ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 326 การนินทาคนอื่นลงในกลุ่มไลน์ อาจเข้าข่ายความผิดฐานหมิ่นประมาท เพราะเป็นการใส่ความผู้อื่นต่อบุคคลที่ 3 โดยประการที่น่าจะทำให้ผู้อื่นนั้นเสียชื่อเสียงถูกดูหมิ่นหรือถูกเกลียดชัง ต้องระวางโทษ จำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 2 หมื่นบาท ทั้งจำทั้งปรับ จากสำนักงานยุติธรรมจังหวัดอุดรธานี ส่งสื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับกฎหมายน่ารู้ และข่าวที่น่าสนใจ ประจำเดือนสิงหาคม ให้กับทางศูนย์ยุติธรรมชุมชน เพื่อประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชนทราบ
ชื่อไฟล์ : จากสำนักงานยุติธรรมจังหวัดอุดรธานี ส่งสื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับกฎหมายน่ารู้ และข่าวเกี่ยวกับแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์ ประจำเดือนกันยายน ให้กับทางศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลไชยวาน เพื่อประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชนทราบ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: จากสำนักงานยุติธรรมจังหวัดอุดรธานี ส่งสื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับกฎหมายน่ารู้ และข่าวเกี่ยวกับแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์ ประจำเดือนกันยายน ให้กับทางศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลไชยวาน เพื่อประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชนทราบ ../add_file/จากสำนักงานยุติธรรมจังหวัดอุดรธานี ส่งสื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับกฎหมายน่ารู้ และข่าวเกี่ยวกับแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์ ประจำเดือนกันยายน ให้กับทางศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลไชยวาน เพื่อประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชนทราบ
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ..ด้วยเทศบาลตำบลไชยวาน ได้ดำเนินการโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี พ.ศ. 2565 จึงขอเชิญประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลไชยวาน ที่มีสุนัขและแมว ฯลฯ มารับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตามวัน เวลา และสถานที่ ดังกล่าว file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ..ด้วยเทศบาลตำบลไชยวาน ได้ดำเนินการโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี พ.ศ. 2565 จึงขอเชิญประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลไชยวาน ที่มีสุนัขและแมว ฯลฯ มารับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตามวัน เวลา และสถานที่ ดังกล่าว ../add_file/..ด้วยเทศบาลตำบลไชยวาน ได้ดำเนินการโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี พ.ศ. 2565 จึงขอเชิญประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลไชยวาน ที่มีสุนัขและแมว ฯลฯ มารับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตามวัน เวลา และสถานที่ ดังกล่าว
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ประชาสัมพันธ์ จากสำนักงานยุติธรรมจังหวัด ส่งสื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับกฎหมายน่ารู้ และข่าวที่น่าสนใจ ประจำเดือนกรกฎาคม ให้กับทางศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลไชยวาน file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประชาสัมพันธ์ จากสำนักงานยุติธรรมจังหวัด ส่งสื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับกฎหมายน่ารู้ และข่าวที่น่าสนใจ ประจำเดือนกรกฎาคม ให้กับทางศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลไชยวาน ../add_file/ประชาสัมพันธ์ จากสำนักงานยุติธรรมจังหวัด ส่งสื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับกฎหมายน่ารู้ และข่าวที่น่าสนใจ ประจำเดือนกรกฎาคม ให้กับทางศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลไชยวาน
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : เรื่อง การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565 โปรดชำระภายใน เดือนมิถุนายน พ.ศ.2565 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: เรื่อง การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565 โปรดชำระภายใน เดือนมิถุนายน พ.ศ.2565 ../add_file/เรื่อง การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565 โปรดชำระภายใน เดือนมิถุนายน พ.ศ.2565
ชื่อไฟล์ : ประชาสัมพันธ์ เรื่องขอเชิญประชุมการประกวดควายงาม "ไชยวานมีดี" ด้วยอำเภอไชยวาน กำหนดจัดงานประเพณี "ไชยวานมีดี" ในห้วงเดือนมกราคม 2566 เพื่อส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมประเพณีและของดีไชยวาน เพื่อให้การจัดการประกวด ดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรีบยร้อย อำเภอไชยวาน ขอเรียนเชิญท่านและคณะร่วมประชุมในวันพฤหัสบดี ที่ 16 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมขุนวัง (ชั้น 3) เทศบาลตำบลไชยวาน file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประชาสัมพันธ์ เรื่องขอเชิญประชุมการประกวดควายงาม "ไชยวานมีดี" ด้วยอำเภอไชยวาน กำหนดจัดงานประเพณี "ไชยวานมีดี" ในห้วงเดือนมกราคม 2566 เพื่อส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมประเพณีและของดีไชยวาน เพื่อให้การจัดการประกวด ดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรีบยร้อย อำเภอไชยวาน ขอเรียนเชิญท่านและคณะร่วมประชุมในวันพฤหัสบดี ที่ 16 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมขุนวัง (ชั้น 3) เทศบาลตำบลไชยวาน ../add_file/ประชาสัมพันธ์ เรื่องขอเชิญประชุมการประกวดควายงาม "ไชยวานมีดี" ด้วยอำเภอไชยวาน กำหนดจัดงานประเพณี "ไชยวานมีดี" ในห้วงเดือนมกราคม 2566 เพื่อส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมประเพณีและของดีไชยวาน เพื่อให้การจัดการประกวด ดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรีบยร้อย อำเภอไชยวาน ขอเรียนเชิญท่านและคณะร่วมประชุมในวันพฤหัสบดี ที่ 16 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมขุนวัง (ชั้น 3) เทศบาลตำบลไชยวาน
ชื่อไฟล์ : http://www.chaiwan.go.th/upload/catalogs_file/news_172_2022_9_24_984229.png file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ จากสำนักงานยุติธรรมจังหวัด ส่งสื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับ งานมหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือน วันที่ 10 มิ.ย. 65 และข่าวที่น่าสนใจ ประจำเดือนมิถุนายนให้กับทางศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลไชยวาน file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ จากสำนักงานยุติธรรมจังหวัด ส่งสื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับ งานมหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือน วันที่ 10 มิ.ย. 65 และข่าวที่น่าสนใจ ประจำเดือนมิถุนายนให้กับทางศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลไชยวาน ../add_file/ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ จากสำนักงานยุติธรรมจังหวัด ส่งสื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับ งานมหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือน วันที่ 10 มิ.ย. 65 และข่าวที่น่าสนใจ ประจำเดือนมิถุนายนให้กับทางศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลไชยวาน
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ประชาสัมพันธ์ จากสำนักงานยุติธรรมจังหวัด ส่งสื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับ กยศ. และข่าวที่น่าสนใจ ประจำเดือนเมษายน ให้กับทางศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลไชยวาน file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประชาสัมพันธ์ จากสำนักงานยุติธรรมจังหวัด ส่งสื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับ กยศ. และข่าวที่น่าสนใจ ประจำเดือนเมษายน ให้กับทางศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลไชยวาน ../add_file/ประชาสัมพันธ์ จากสำนักงานยุติธรรมจังหวัด ส่งสื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับ กยศ. และข่าวที่น่าสนใจ ประจำเดือนเมษายน ให้กับทางศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลไชยวาน
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 น. นายศิรสิทธิ์ สมศรีทอง นายกเทศมนตรีตำบลไชยวาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกฯ ข้าราชการและพนักงานลูกจ้าง ร่วมกิจกรรมแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและร่วมปฏิญาณตนแสดงเจตนารมณ์ ร่วมต้านการทุจริตคอรัปชั่น (ZERO TOLERANCE) พร้อมทั้งเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีทัศนคติค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต ณ สำนักงานเทศบาลตำบลไชยวาน file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 น. นายศิรสิทธิ์ สมศรีทอง นายกเทศมนตรีตำบลไชยวาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกฯ ข้าราชการและพนักงานลูกจ้าง ร่วมกิจกรรมแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและร่วมปฏิญาณตนแสดงเจตนารมณ์ ร่วมต้านการทุจริตคอรัปชั่น (ZERO TOLERANCE) พร้อมทั้งเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีทัศนคติค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต ณ สำนักงานเทศบาลตำบลไชยวาน ../add_file/เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 น. นายศิรสิทธิ์ สมศรีทอง นายกเทศมนตรีตำบลไชยวาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกฯ ข้าราชการและพนักงานลูกจ้าง ร่วมกิจกรรมแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและร่วมปฏิญาณตนแสดงเจตนารมณ์ ร่วมต้านการทุจริตคอรัปชั่น (ZERO TOLERANCE) พร้อมทั้งเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีทัศนคติค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต ณ สำนักงานเทศบาลตำบลไชยวาน
ชื่อไฟล์ : ขอเชิญผู้ใช้บริการหรือผู้ติดต่อของ อปท. ในจังหวัดอุดรฯร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส โดยตอบแบบสอบถาม EIT ง่ายๆใน 5 นาที กับ 4 ช่องทาง ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 30 เมษายน 2565 สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดอุดรธานี file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ขอเชิญผู้ใช้บริการหรือผู้ติดต่อของ อปท. ในจังหวัดอุดรฯร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส โดยตอบแบบสอบถาม EIT ง่ายๆใน 5 นาที กับ 4 ช่องทาง ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 30 เมษายน 2565 สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดอุดรธานี ../add_file/ขอเชิญผู้ใช้บริการหรือผู้ติดต่อของ อปท. ในจังหวัดอุดรฯร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส โดยตอบแบบสอบถาม EIT ง่ายๆใน 5 นาที กับ 4 ช่องทาง ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 30 เมษายน 2565 สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดอุดรธานี
ชื่อไฟล์ : ขอเชิญร่วมตอบแบบสอบถามออนไลน์ ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสหน่วยงานภาครัฐ ปี 2565 โดยการสแกนผ่านคิวอาร์โค้ด แล้วร่วมกรอกแบบสอบถาม file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ขอเชิญร่วมตอบแบบสอบถามออนไลน์ ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสหน่วยงานภาครัฐ ปี 2565 โดยการสแกนผ่านคิวอาร์โค้ด แล้วร่วมกรอกแบบสอบถาม ../add_file/ขอเชิญร่วมตอบแบบสอบถามออนไลน์ ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสหน่วยงานภาครัฐ ปี 2565 โดยการสแกนผ่านคิวอาร์โค้ด แล้วร่วมกรอกแบบสอบถาม
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : เชิญชวนประเมิน ITA ของหน่วยงานคุณได้ในเวลาไม่กี่นาที เพียงดาวน์โหลด Poster template ที่หัวข้อเอกสารดาวน์โหลด จากนั้น Login เข้าไปในระบบ ITAS แล้วดาวน์โหลด QR code ช่องทางการตอบแบบวัด IIT และ EIT ซึ่งอยู่ใน Mail box มุมขวาบนของระบบ ITAS นำ QR code ช่องทางการตอบ IIT และ EIT มาวางลงในช่องสี่เหลี่ยมสีขาวมุมล่างของโปสเตอร์ให้ถูกต้องกับกลุ่มเป้าหมาย เพียงเท่านี้ก็ได้ Poster สวยๆไว้ประชาสัมพันธ์เชิญชวนบุคลากรและผู้มาติดต่อหรือรับบริการได้ร่วมประเมิน ITA หน่วยงานของคุณแล้วค่ะ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: เชิญชวนประเมิน ITA ของหน่วยงานคุณได้ในเวลาไม่กี่นาที เพียงดาวน์โหลด Poster template ที่หัวข้อเอกสารดาวน์โหลด จากนั้น Login เข้าไปในระบบ ITAS แล้วดาวน์โหลด QR code ช่องทางการตอบแบบวัด IIT และ EIT ซึ่งอยู่ใน Mail box มุมขวาบนของระบบ ITAS นำ QR code ช่องทางการตอบ IIT และ EIT มาวางลงในช่องสี่เหลี่ยมสีขาวมุมล่างของโปสเตอร์ให้ถูกต้องกับกลุ่มเป้าหมาย เพียงเท่านี้ก็ได้ Poster สวยๆไว้ประชาสัมพันธ์เชิญชวนบุคลากรและผู้มาติดต่อหรือรับบริการได้ร่วมประเมิน ITA หน่วยงานของคุณแล้วค่ะ ../add_file/เชิญชวนประเมิน ITA ของหน่วยงานคุณได้ในเวลาไม่กี่นาที เพียงดาวน์โหลด Poster template ที่หัวข้อเอกสารดาวน์โหลด จากนั้น Login เข้าไปในระบบ ITAS แล้วดาวน์โหลด QR code ช่องทางการตอบแบบวัด IIT และ EIT ซึ่งอยู่ใน Mail box มุมขวาบนของระบบ ITAS นำ QR code ช่องทางการตอบ IIT และ EIT มาวางลงในช่องสี่เหลี่ยมสีขาวมุมล่างของโปสเตอร์ให้ถูกต้องกับกลุ่มเป้าหมาย เพียงเท่านี้ก็ได้ Poster สวยๆไว้ประชาสัมพันธ์เชิญชวนบุคลากรและผู้มาติดต่อหรือรับบริการได้ร่วมประเมิน ITA หน่วยงานของคุณแล้วค่ะ
ชื่อไฟล์ : เชิญชวนประเมิน ITA ของหน่วยงานคุณได้ในเวลาไม่กี่นาที เพียงดาวน์โหลด Poster template ที่หัวข้อเอกสารดาวน์โหลด จากนั้น Login เข้าไปในระบบ ITAS แล้วดาวน์โหลด QR code ช่องทางการตอบแบบวัด IIT และ EIT ซึ่งอยู่ใน Mail box มุมขวาบนของระบบ ITAS นำ QR code ช่องทางการตอบ IIT และ EIT มาวางลงในช่องสี่เหลี่ยมสีขาวมุมล่างของโปสเตอร์ให้ถูกต้องกับกลุ่มเป้าหมาย เพียงเท่านี้ก็ได้ Poster สวยๆไว้ประชาสัมพันธ์เชิญชวนบุคลากรและผู้มาติดต่อหรือรับบริการได้ร่วมประเมิน ITA หน่วยงานของคุณแล้วค่ะ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: เชิญชวนประเมิน ITA ของหน่วยงานคุณได้ในเวลาไม่กี่นาที เพียงดาวน์โหลด Poster template ที่หัวข้อเอกสารดาวน์โหลด จากนั้น Login เข้าไปในระบบ ITAS แล้วดาวน์โหลด QR code ช่องทางการตอบแบบวัด IIT และ EIT ซึ่งอยู่ใน Mail box มุมขวาบนของระบบ ITAS นำ QR code ช่องทางการตอบ IIT และ EIT มาวางลงในช่องสี่เหลี่ยมสีขาวมุมล่างของโปสเตอร์ให้ถูกต้องกับกลุ่มเป้าหมาย เพียงเท่านี้ก็ได้ Poster สวยๆไว้ประชาสัมพันธ์เชิญชวนบุคลากรและผู้มาติดต่อหรือรับบริการได้ร่วมประเมิน ITA หน่วยงานของคุณแล้วค่ะ ../add_file/เชิญชวนประเมิน ITA ของหน่วยงานคุณได้ในเวลาไม่กี่นาที เพียงดาวน์โหลด Poster template ที่หัวข้อเอกสารดาวน์โหลด จากนั้น Login เข้าไปในระบบ ITAS แล้วดาวน์โหลด QR code ช่องทางการตอบแบบวัด IIT และ EIT ซึ่งอยู่ใน Mail box มุมขวาบนของระบบ ITAS นำ QR code ช่องทางการตอบ IIT และ EIT มาวางลงในช่องสี่เหลี่ยมสีขาวมุมล่างของโปสเตอร์ให้ถูกต้องกับกลุ่มเป้าหมาย เพียงเท่านี้ก็ได้ Poster สวยๆไว้ประชาสัมพันธ์เชิญชวนบุคลากรและผู้มาติดต่อหรือรับบริการได้ร่วมประเมิน ITA หน่วยงานของคุณแล้วค่ะ
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : รายละเอียด: เทศบาลตำบลไชยวาน เชิญร่วมงาน "ของดีเทศบาลตำบลไชยวาน ประจำปี ๒๕๖๓" ในวันที่ ๒๐-๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ณ สวนสาธารณะหนองไชยวาน พบกับ การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง กิจกรรมประกวดอาหารพื้นเมือง กิจกรรมประกวดผลิตผลทางการเกษตร และจำหน่ายสินค้า OTOP file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รายละเอียด: เทศบาลตำบลไชยวาน เชิญร่วมงาน "ของดีเทศบาลตำบลไชยวาน ประจำปี ๒๕๖๓" ในวันที่ ๒๐-๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ณ สวนสาธารณะหนองไชยวาน พบกับ การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง กิจกรรมประกวดอาหารพื้นเมือง กิจกรรมประกวดผลิตผลทางการเกษตร และจำหน่ายสินค้า OTOP ../add_file/รายละเอียด: เทศบาลตำบลไชยวาน เชิญร่วมงาน "ของดีเทศบาลตำบลไชยวาน ประจำปี ๒๕๖๓" ในวันที่ ๒๐-๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ณ สวนสาธารณะหนองไชยวาน พบกับ การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง กิจกรรมประกวดอาหารพื้นเมือง กิจกรรมประกวดผลิตผลทางการเกษตร และจำหน่ายสินค้า OTOP
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : สำนักงานเทศบาลตำบลไชยวาน ถนนไชยวาน-ศรีธาตุ ตำบลไชยวาน อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี 41290 โทรศัพท์ / โทรสาร (FAX) : 042-265343/042265567 E-mail : admin@chaiwan.go.th file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: สำนักงานเทศบาลตำบลไชยวาน ถนนไชยวาน-ศรีธาตุ ตำบลไชยวาน อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี 41290 โทรศัพท์ / โทรสาร (FAX) : 042-265343/042265567 E-mail : admin@chaiwan.go.th ../add_file/สำนักงานเทศบาลตำบลไชยวาน ถนนไชยวาน-ศรีธาตุ ตำบลไชยวาน อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี 41290 โทรศัพท์ / โทรสาร (FAX) : 042-265343/042265567 E-mail : admin@chaiwan.go.th
ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง ../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : http://www.chaiwan.go.th/ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: http://www.chaiwan.go.th/ ../add_file/http://www.chaiwan.go.th/
ชื่อไฟล์ : https://www.facebook.com/%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B9%84%E0%B8%8A%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%99-519934458530830/ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: https://www.facebook.com/%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B9%84%E0%B8%8A%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%99-519934458530830/ ../add_file/https://www.facebook.com/%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B9%84%E0%B8%8A%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%99-519934458530830/
ชื่อไฟล์ : " class="w3-tag w3-theme-d4 w3-round w3-margin"> file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ตามที่เทศบาลตำบลไชยวานได้ประกาศรับสมัครบุคคล เพื่อรับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2566 และได้มีการสอบคัดเลือก ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2566 ไปแล้วนั้น เทศบาลตำบลไชยวานจึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหา ดังนี้ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ตามที่เทศบาลตำบลไชยวานได้ประกาศรับสมัครบุคคล เพื่อรับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2566 และได้มีการสอบคัดเลือก ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2566 ไปแล้วนั้น เทศบาลตำบลไชยวานจึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหา ดังนี้ ../add_file/ตามที่เทศบาลตำบลไชยวานได้ประกาศรับสมัครบุคคล เพื่อรับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2566 และได้มีการสอบคัดเลือก ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2566 ไปแล้วนั้น เทศบาลตำบลไชยวานจึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหา ดังนี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ประกาศ เรื่องรับโอน(ย้าย)พนักงานเทศบาล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นหรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งว่าง ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ(ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน) ๑ อัตรา file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประกาศ เรื่องรับโอน(ย้าย)พนักงานเทศบาล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นหรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งว่าง ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ(ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน) ๑ อัตรา ../add_file/ประกาศ เรื่องรับโอน(ย้าย)พนักงานเทศบาล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นหรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งว่าง ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ(ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน) ๑ อัตรา
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ประกาศ เรื่องการโอนพนักงานเทศบาลและรับโอนข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง อำนวยการระดับกลาง ที่ว่างภายใน ๖๐ วัน นับแต่ตำแหน่งว่าง (แก้ไขเพิ่มเติม) file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประกาศ เรื่องการโอนพนักงานเทศบาลและรับโอนข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง อำนวยการระดับกลาง ที่ว่างภายใน ๖๐ วัน นับแต่ตำแหน่งว่าง (แก้ไขเพิ่มเติม) ../add_file/ประกาศ เรื่องการโอนพนักงานเทศบาลและรับโอนข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง อำนวยการระดับกลาง ที่ว่างภายใน ๖๐ วัน นับแต่ตำแหน่งว่าง (แก้ไขเพิ่มเติม)
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : " class="w3-tag w3-theme-d4 w3-round w3-margin"> file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : เทศบาลตำบลไชยวาน ได้จัดทำแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2564-2570 เพื่อให้เป็นแนวทางในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย ในระดับพื้นที่มีการบูรณาการอย่างเป็นระบบและมีทิศทางเดียวกันในการเตรียมความพร้อมการรับมือในภาวะฉุกเฉิน เทศบาลตำบลไชยวานจึงประกาศใช้แผนปฏิการฯ ประกาศ ณ วันที่ 6 มกราคม 2566 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: เทศบาลตำบลไชยวาน ได้จัดทำแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2564-2570 เพื่อให้เป็นแนวทางในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย ในระดับพื้นที่มีการบูรณาการอย่างเป็นระบบและมีทิศทางเดียวกันในการเตรียมความพร้อมการรับมือในภาวะฉุกเฉิน เทศบาลตำบลไชยวานจึงประกาศใช้แผนปฏิการฯ ประกาศ ณ วันที่ 6 มกราคม 2566 ../add_file/เทศบาลตำบลไชยวาน ได้จัดทำแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2564-2570 เพื่อให้เป็นแนวทางในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย ในระดับพื้นที่มีการบูรณาการอย่างเป็นระบบและมีทิศทางเดียวกันในการเตรียมความพร้อมการรับมือในภาวะฉุกเฉิน เทศบาลตำบลไชยวานจึงประกาศใช้แผนปฏิการฯ ประกาศ ณ วันที่ 6 มกราคม 2566
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ประกาศเทศบาลตำบลไชยวาน รับสมัครสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.)ประจำปี 2566 และจะดำเนินการฝึกอบรมอปพร. เพื่อเตรียมความพร้อมบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในการจัดการภัยสาธารณะที่เกิดขึ้น ผู้ที่ประสงค์จะสมัครได้ที่ศูนย์ อปพร. เทศบาลตำบลไชยวาน (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) ชั้น 2 ระหว่างวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 -10 มีนาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. เว้นวันหยุดราฃการ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประกาศเทศบาลตำบลไชยวาน รับสมัครสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.)ประจำปี 2566 และจะดำเนินการฝึกอบรมอปพร. เพื่อเตรียมความพร้อมบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในการจัดการภัยสาธารณะที่เกิดขึ้น ผู้ที่ประสงค์จะสมัครได้ที่ศูนย์ อปพร. เทศบาลตำบลไชยวาน (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) ชั้น 2 ระหว่างวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 -10 มีนาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. เว้นวันหยุดราฃการ ../add_file/ประกาศเทศบาลตำบลไชยวาน รับสมัครสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.)ประจำปี 2566 และจะดำเนินการฝึกอบรมอปพร. เพื่อเตรียมความพร้อมบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในการจัดการภัยสาธารณะที่เกิดขึ้น ผู้ที่ประสงค์จะสมัครได้ที่ศูนย์ อปพร. เทศบาลตำบลไชยวาน (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) ชั้น 2 ระหว่างวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 -10 มีนาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. เว้นวันหยุดราฃการ
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : เทศบาลตำบลไชยวานมีเนื้อที่ 10.4 ตารางกิโลเมตร ตั้งอยู่ที่ 191 หมู่ที่ 2 บ้านไชยวาน ถนนไชยวาน-ศรีธาตุอยู่ห่างจากจังหวัดอุดรธานี 62 กิโลเมตร เทศบาลตำบลไชยวานจัดตั้งขึ้นตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เดิมเป็นการปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบสุขาภิบาล ฐานะเป็นสุขาภิบาลไชยวาน และต่อมามีพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะสุขาภิบาลเป็นเทศบาลทั้งหมดทั่วประเทศ เมื่อพุทธศักราช 2542 ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่ม 116 ตอนที่ 9 ก ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2542 เป็นผลให้สุขาภิบาลไชยวาน เปลี่ยนแปลงฐานะเป็นเทศบาลตำบลไชยวานตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2542 เป็นต้นมา และเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2550 เทศบาลตำบลไชยวานได้ปรับขนาดเทศบาล จากเทศบาลขนาดเล็กเป็นเทศบาลขนาดกลาง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: เทศบาลตำบลไชยวานมีเนื้อที่ 10.4 ตารางกิโลเมตร ตั้งอยู่ที่ 191 หมู่ที่ 2 บ้านไชยวาน ถนนไชยวาน-ศรีธาตุอยู่ห่างจากจังหวัดอุดรธานี 62 กิโลเมตร เทศบาลตำบลไชยวานจัดตั้งขึ้นตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เดิมเป็นการปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบสุขาภิบาล ฐานะเป็นสุขาภิบาลไชยวาน และต่อมามีพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะสุขาภิบาลเป็นเทศบาลทั้งหมดทั่วประเทศ เมื่อพุทธศักราช 2542 ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่ม 116 ตอนที่ 9 ก ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2542 เป็นผลให้สุขาภิบาลไชยวาน เปลี่ยนแปลงฐานะเป็นเทศบาลตำบลไชยวานตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2542 เป็นต้นมา และเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2550 เทศบาลตำบลไชยวานได้ปรับขนาดเทศบาล จากเทศบาลขนาดเล็กเป็นเทศบาลขนาดกลาง ../add_file/ เทศบาลตำบลไชยวานมีเนื้อที่ 10.4 ตารางกิโลเมตร ตั้งอยู่ที่ 191 หมู่ที่ 2 บ้านไชยวาน ถนนไชยวาน-ศรีธาตุอยู่ห่างจากจังหวัดอุดรธานี 62 กิโลเมตร เทศบาลตำบลไชยวานจัดตั้งขึ้นตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เดิมเป็นการปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบสุขาภิบาล ฐานะเป็นสุขาภิบาลไชยวาน และต่อมามีพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะสุขาภิบาลเป็นเทศบาลทั้งหมดทั่วประเทศ เมื่อพุทธศักราช 2542 ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่ม 116 ตอนที่ 9 ก ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2542 เป็นผลให้สุขาภิบาลไชยวาน เปลี่ยนแปลงฐานะเป็นเทศบาลตำบลไชยวานตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2542 เป็นต้นมา และเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2550 เทศบาลตำบลไชยวานได้ปรับขนาดเทศบาล จากเทศบาลขนาดเล็กเป็นเทศบาลขนาดกลาง
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ข้อมูล ณ วันที่ 9 มิถุนายน 2558 สถิติข้อมูลเกี่ยวกับการเลือกตั้งท้องถิ่น(ผู้บริหารท้องถิ่น/สมาชิกสภาท้องถิ่น) เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2554 - จำนวนผู้มีสิทธิ 6,168 คน - จำนวนผู้ไปใช้สิทธิ 3,936 คน - คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ 63.81 % - จำนวนบัตรเสีย 73 ใบ - คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ 1.85 % file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ข้อมูล ณ วันที่ 9 มิถุนายน 2558 สถิติข้อมูลเกี่ยวกับการเลือกตั้งท้องถิ่น(ผู้บริหารท้องถิ่น/สมาชิกสภาท้องถิ่น) เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2554 - จำนวนผู้มีสิทธิ 6,168 คน - จำนวนผู้ไปใช้สิทธิ 3,936 คน - คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ 63.81 % - จำนวนบัตรเสีย 73 ใบ - คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ 1.85 % ../add_file/ ข้อมูล ณ วันที่ 9 มิถุนายน 2558 สถิติข้อมูลเกี่ยวกับการเลือกตั้งท้องถิ่น(ผู้บริหารท้องถิ่น/สมาชิกสภาท้องถิ่น) เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2554 - จำนวนผู้มีสิทธิ 6,168 คน - จำนวนผู้ไปใช้สิทธิ 3,936 คน - คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ 63.81 % - จำนวนบัตรเสีย 73 ใบ - คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ 1.85 %
ชื่อไฟล์ : ด้านเหนือตั้งแต่หลักเขตที่ 1 ซึ่งตั้งอยู่ห่างจากศูนย์กลางทางหลวงจังหวัด หมายเลข 2239 แยกทางหลวงหมายเลข 22 (บ้านต้อง) – ศรีธาตุ ตามแนวเส้นตั้งฉาก ไปทางทิศตะวันตก ระยะ 500 เมตร ตรงจุดที่อยู่ห่างจากศูนย์กลางที่ถนน รพช. อุดรธานี 11010 ไชยวาน- คำบอน บรรจบกับทางหลวงจังหวัดหมายเลข 2239 แยกทางหลวงหมายเลข 22 (บ้านต้อง)-ศรีธาตุ ไปทางทิศเหนือ ระยะ 1,000 เมตร จากหลักเขตที่ 1 เป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันออก ผ่านทางหลวงจังหวัด หมายเลข 2239 แยกทางหลวงหมายเลข 22 (บ้านต้อง)-ศรีธาตุ ถึงหลักเขตที่ 2 ซึ่งตั้งอยู่ริมทางหลวงจังหวัดหมายเลข 2239 แยกทางหลวงหมายเลข 22(บ้านต้อง)-ศรีธาตุ ฟากตะวันออก ตรงจุดที่อยู่ห่างจากจุดศูนย์กลางที่ถนน รพช. อุดรธานี 11010 ไชยวาน- คำบอน บรรจบกับทางหลวงจังหวัดหมายเลข 2239 แยกทางหลวงหมายเลข 22 (บ้านต้อง) -ศรีธาตุ ตามแนวทางหลวง จังหวัด หมายเลข 2239 แยกทางหลวงหมายเลข 22 (บ้านต้อง)-ศรีธาตุ ไปทางทิศเหนือ ระยะ 1,000 เมตร จากหลักเขตที่ 2 เป็นเส้นตั้งฉากกับศูนย์กลางทางหลวงจังหวัดหมายเลข 2239 แยกทางหลวงหมายเลข 22 (บ้านต้อง) -ศรีธาตุไปทิศตะวันออกผ่านห้วยเอเฮ ถึงหลักเขตที่ 3 ซึ่งตั้งอยู่ริมห้วยเอเฮ ฝั่งตะวันออก ด้านตะวันออก จากหลักเขตที่ 3 เป็นเส้นเลียบริมห้วยเอเฮ ฝั่งตะวันออกและฝั่งเหนือ ไปทางทิศใต้และทิศตะวันออก ถึงหลักเขตที่ 4 ซึ่งตั้งอยู่ริมห้วยเอเฮ ฝั่งเหนือ ตรงจุดที่อยู่ในแนวเส้นตั้งฉากกับศูนย์กลางถนน รพช. อุดรธานี 11010 ไชยวาน – คำบอน ตรงจุดที่อยู่ห่างจากศูนย์กลางที่ถนนไปบ้านหนองแซง บรรจบกับถนน รพช. อุดรธานี 11010 ไชยวาน – คำบอน ไปทิศตะวันออก ระยะ 800 เมตร จากหลักเขตที่ 4 เป็นเส้นตรงไปทางทิศใต้ ถึงหลักเขตที่ 5 ซึ่งอยู่ริมถนน รพช.อุดรธานี 11010 ไชยวาน-คำบอน ฟากเหนือ ตรงจุดที่อยู่ห่างจากศูนย์กลางที่ถนนไปบ้านหนองแซง บรรจบกับถนน รพช. อุดรธานี 11010 ไชยวาน – คำบอน ไปทิศตะวันออก ระยะ 800 เมตร จากหลักเขตที่ 5 เป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ผ่านถนนไปบ้านหนองแซง ถึง หลักเขตที่ 6 ซึ่งตั้งอยู่ริมถนนไปบ้านหนองแซง ฟากตะวันตกตรงจุดที่อยู่ห่าง จากศูนย์กลางที่ถนนไปบ้านหนองแซง บรรจบกับถนน รพช. อุดรธานี 11010 ไชยวาน – คำบอน ตามแนวถนนไปบ้านหนองแซง ไปทางทิศใต้ ระยะ 1,200 เมตร ด้านใต้ จากหลักเขตที่ 6 เป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือผ่านห้วยกุดลม และ ทางหลวงจังหวัด หมายเลข 2239 แยกทางหลวงหมายเลข 22 (บ้านต้อง)-ศรีธาตุ ถึงหลักเขตที่ 7 ซึ่งตั้งอยู่ริมทางหลวงจังหวัด หมายเลข 2239 แยกทางหลวงหมายเลข 22 (บ้านต้อง)-ศรีธาตุ ตรงจุดที่อยู่ห่างจากจุดศูนย์กลางที่ทางหลวงจังหวัด หมายเลข 2239 แยกทางหลวงหมายเลข 22 (บ้านต้อง)-ศรีธาตุ ตัดกับ ถนนไปบ้านหนองแวง ตามแนว ทางหลวงจังหวัด หมายเลข 2239 แยกทางหลวงหมายเลข 22 (บ้านต้อง)-ศรีธาตุ ไปทางทิศใต้ ระยะ 2,200 เมตร จากหลักเขตที่ 7 เป็นเส้นตั้งฉากกับศูนย์กลางทางหลวงจังหวัด หมายเลข 2239 แยกทางหลวงหมายเลข 22 (บ้านต้อง)-ศรีธาตุ ไปทิศตะวันตกระยะ 500 เมตร ถึงหลักเขตที่ 8 ด้านตะวันตก จากหลักเขตที่ 8 เป็นเส้นขนานกับศูนย์กลางทางหลวงจังหวัด หมายเลข 2239 แยกทางหลวงหมายเลข 22 (บ้านต้อง)-ศรีธาตุ ระยะ 500 เมตร ไปทางทิศเหนือและทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ผ่านถนนไปบ้านหนองแวงและถนนไปบ้านคำยาง บรรจบหลักเขตที่ 1 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ด้านเหนือตั้งแต่หลักเขตที่ 1 ซึ่งตั้งอยู่ห่างจากศูนย์กลางทางหลวงจังหวัด หมายเลข 2239 แยกทางหลวงหมายเลข 22 (บ้านต้อง) – ศรีธาตุ ตามแนวเส้นตั้งฉาก ไปทางทิศตะวันตก ระยะ 500 เมตร ตรงจุดที่อยู่ห่างจากศูนย์กลางที่ถนน รพช. อุดรธานี 11010 ไชยวาน- คำบอน บรรจบกับทางหลวงจังหวัดหมายเลข 2239 แยกทางหลวงหมายเลข 22 (บ้านต้อง)-ศรีธาตุ ไปทางทิศเหนือ ระยะ 1,000 เมตร จากหลักเขตที่ 1 เป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันออก ผ่านทางหลวงจังหวัด หมายเลข 2239 แยกทางหลวงหมายเลข 22 (บ้านต้อง)-ศรีธาตุ ถึงหลักเขตที่ 2 ซึ่งตั้งอยู่ริมทางหลวงจังหวัดหมายเลข 2239 แยกทางหลวงหมายเลข 22(บ้านต้อง)-ศรีธาตุ ฟากตะวันออก ตรงจุดที่อยู่ห่างจากจุดศูนย์กลางที่ถนน รพช. อุดรธานี 11010 ไชยวาน- คำบอน บรรจบกับทางหลวงจังหวัดหมายเลข 2239 แยกทางหลวงหมายเลข 22 (บ้านต้อง) -ศรีธาตุ ตามแนวทางหลวง จังหวัด หมายเลข 2239 แยกทางหลวงหมายเลข 22 (บ้านต้อง)-ศรีธาตุ ไปทางทิศเหนือ ระยะ 1,000 เมตร จากหลักเขตที่ 2 เป็นเส้นตั้งฉากกับศูนย์กลางทางหลวงจังหวัดหมายเลข 2239 แยกทางหลวงหมายเลข 22 (บ้านต้อง) -ศรีธาตุไปทิศตะวันออกผ่านห้วยเอเฮ ถึงหลักเขตที่ 3 ซึ่งตั้งอยู่ริมห้วยเอเฮ ฝั่งตะวันออก ด้านตะวันออก จากหลักเขตที่ 3 เป็นเส้นเลียบริมห้วยเอเฮ ฝั่งตะวันออกและฝั่งเหนือ ไปทางทิศใต้และทิศตะวันออก ถึงหลักเขตที่ 4 ซึ่งตั้งอยู่ริมห้วยเอเฮ ฝั่งเหนือ ตรงจุดที่อยู่ในแนวเส้นตั้งฉากกับศูนย์กลางถนน รพช. อุดรธานี 11010 ไชยวาน – คำบอน ตรงจุดที่อยู่ห่างจากศูนย์กลางที่ถนนไปบ้านหนองแซง บรรจบกับถนน รพช. อุดรธานี 11010 ไชยวาน – คำบอน ไปทิศตะวันออก ระยะ 800 เมตร จากหลักเขตที่ 4 เป็นเส้นตรงไปทางทิศใต้ ถึงหลักเขตที่ 5 ซึ่งอยู่ริมถนน รพช.อุดรธานี 11010 ไชยวาน-คำบอน ฟากเหนือ ตรงจุดที่อยู่ห่างจากศูนย์กลางที่ถนนไปบ้านหนองแซง บรรจบกับถนน รพช. อุดรธานี 11010 ไชยวาน – คำบอน ไปทิศตะวันออก ระยะ 800 เมตร จากหลักเขตที่ 5 เป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ผ่านถนนไปบ้านหนองแซง ถึง หลักเขตที่ 6 ซึ่งตั้งอยู่ริมถนนไปบ้านหนองแซง ฟากตะวันตกตรงจุดที่อยู่ห่าง จากศูนย์กลางที่ถนนไปบ้านหนองแซง บรรจบกับถนน รพช. อุดรธานี 11010 ไชยวาน – คำบอน ตามแนวถนนไปบ้านหนองแซง ไปทางทิศใต้ ระยะ 1,200 เมตร ด้านใต้ จากหลักเขตที่ 6 เป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือผ่านห้วยกุดลม และ ทางหลวงจังหวัด หมายเลข 2239 แยกทางหลวงหมายเลข 22 (บ้านต้อง)-ศรีธาตุ ถึงหลักเขตที่ 7 ซึ่งตั้งอยู่ริมทางหลวงจังหวัด หมายเลข 2239 แยกทางหลวงหมายเลข 22 (บ้านต้อง)-ศรีธาตุ ตรงจุดที่อยู่ห่างจากจุดศูนย์กลางที่ทางหลวงจังหวัด หมายเลข 2239 แยกทางหลวงหมายเลข 22 (บ้านต้อง)-ศรีธาตุ ตัดกับ ถนนไปบ้านหนองแวง ตามแนว ทางหลวงจังหวัด หมายเลข 2239 แยกทางหลวงหมายเลข 22 (บ้านต้อง)-ศรีธาตุ ไปทางทิศใต้ ระยะ 2,200 เมตร จากหลักเขตที่ 7 เป็นเส้นตั้งฉากกับศูนย์กลางทางหลวงจังหวัด หมายเลข 2239 แยกทางหลวงหมายเลข 22 (บ้านต้อง)-ศรีธาตุ ไปทิศตะวันตกระยะ 500 เมตร ถึงหลักเขตที่ 8 ด้านตะวันตก จากหลักเขตที่ 8 เป็นเส้นขนานกับศูนย์กลางทางหลวงจังหวัด หมายเลข 2239 แยกทางหลวงหมายเลข 22 (บ้านต้อง)-ศรีธาตุ ระยะ 500 เมตร ไปทางทิศเหนือและทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ผ่านถนนไปบ้านหนองแวงและถนนไปบ้านคำยาง บรรจบหลักเขตที่ 1 ../add_file/ ด้านเหนือตั้งแต่หลักเขตที่ 1 ซึ่งตั้งอยู่ห่างจากศูนย์กลางทางหลวงจังหวัด หมายเลข 2239 แยกทางหลวงหมายเลข 22 (บ้านต้อง) – ศรีธาตุ ตามแนวเส้นตั้งฉาก ไปทางทิศตะวันตก ระยะ 500 เมตร ตรงจุดที่อยู่ห่างจากศูนย์กลางที่ถนน รพช. อุดรธานี 11010 ไชยวาน- คำบอน บรรจบกับทางหลวงจังหวัดหมายเลข 2239 แยกทางหลวงหมายเลข 22 (บ้านต้อง)-ศรีธาตุ ไปทางทิศเหนือ ระยะ 1,000 เมตร จากหลักเขตที่ 1 เป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันออก ผ่านทางหลวงจังหวัด หมายเลข 2239 แยกทางหลวงหมายเลข 22 (บ้านต้อง)-ศรีธาตุ ถึงหลักเขตที่ 2 ซึ่งตั้งอยู่ริมทางหลวงจังหวัดหมายเลข 2239 แยกทางหลวงหมายเลข 22(บ้านต้อง)-ศรีธาตุ ฟากตะวันออก ตรงจุดที่อยู่ห่างจากจุดศูนย์กลางที่ถนน รพช. อุดรธานี 11010 ไชยวาน- คำบอน บรรจบกับทางหลวงจังหวัดหมายเลข 2239 แยกทางหลวงหมายเลข 22 (บ้านต้อง) -ศรีธาตุ ตามแนวทางหลวง จังหวัด หมายเลข 2239 แยกทางหลวงหมายเลข 22 (บ้านต้อง)-ศรีธาตุ ไปทางทิศเหนือ ระยะ 1,000 เมตร จากหลักเขตที่ 2 เป็นเส้นตั้งฉากกับศูนย์กลางทางหลวงจังหวัดหมายเลข 2239 แยกทางหลวงหมายเลข 22 (บ้านต้อง) -ศรีธาตุไปทิศตะวันออกผ่านห้วยเอเฮ ถึงหลักเขตที่ 3 ซึ่งตั้งอยู่ริมห้วยเอเฮ ฝั่งตะวันออก ด้านตะวันออก จากหลักเขตที่ 3 เป็นเส้นเลียบริมห้วยเอเฮ ฝั่งตะวันออกและฝั่งเหนือ ไปทางทิศใต้และทิศตะวันออก ถึงหลักเขตที่ 4 ซึ่งตั้งอยู่ริมห้วยเอเฮ ฝั่งเหนือ ตรงจุดที่อยู่ในแนวเส้นตั้งฉากกับศูนย์กลางถนน รพช. อุดรธานี 11010 ไชยวาน – คำบอน ตรงจุดที่อยู่ห่างจากศูนย์กลางที่ถนนไปบ้านหนองแซง บรรจบกับถนน รพช. อุดรธานี 11010 ไชยวาน – คำบอน ไปทิศตะวันออก ระยะ 800 เมตร จากหลักเขตที่ 4 เป็นเส้นตรงไปทางทิศใต้ ถึงหลักเขตที่ 5 ซึ่งอยู่ริมถนน รพช.อุดรธานี 11010 ไชยวาน-คำบอน ฟากเหนือ ตรงจุดที่อยู่ห่างจากศูนย์กลางที่ถนนไปบ้านหนองแซง บรรจบกับถนน รพช. อุดรธานี 11010 ไชยวาน – คำบอน ไปทิศตะวันออก ระยะ 800 เมตร จากหลักเขตที่ 5 เป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ผ่านถนนไปบ้านหนองแซง ถึง หลักเขตที่ 6 ซึ่งตั้งอยู่ริมถนนไปบ้านหนองแซง ฟากตะวันตกตรงจุดที่อยู่ห่าง จากศูนย์กลางที่ถนนไปบ้านหนองแซง บรรจบกับถนน รพช. อุดรธานี 11010 ไชยวาน – คำบอน ตามแนวถนนไปบ้านหนองแซง ไปทางทิศใต้ ระยะ 1,200 เมตร ด้านใต้ จากหลักเขตที่ 6 เป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือผ่านห้วยกุดลม และ ทางหลวงจังหวัด หมายเลข 2239 แยกทางหลวงหมายเลข 22 (บ้านต้อง)-ศรีธาตุ ถึงหลักเขตที่ 7 ซึ่งตั้งอยู่ริมทางหลวงจังหวัด หมายเลข 2239 แยกทางหลวงหมายเลข 22 (บ้านต้อง)-ศรีธาตุ ตรงจุดที่อยู่ห่างจากจุดศูนย์กลางที่ทางหลวงจังหวัด หมายเลข 2239 แยกทางหลวงหมายเลข 22 (บ้านต้อง)-ศรีธาตุ ตัดกับ ถนนไปบ้านหนองแวง ตามแนว ทางหลวงจังหวัด หมายเลข 2239 แยกทางหลวงหมายเลข 22 (บ้านต้อง)-ศรีธาตุ ไปทางทิศใต้ ระยะ 2,200 เมตร จากหลักเขตที่ 7 เป็นเส้นตั้งฉากกับศูนย์กลางทางหลวงจังหวัด หมายเลข 2239 แยกทางหลวงหมายเลข 22 (บ้านต้อง)-ศรีธาตุ ไปทิศตะวันตกระยะ 500 เมตร ถึงหลักเขตที่ 8 ด้านตะวันตก จากหลักเขตที่ 8 เป็นเส้นขนานกับศูนย์กลางทางหลวงจังหวัด หมายเลข 2239 แยกทางหลวงหมายเลข 22 (บ้านต้อง)-ศรีธาตุ ระยะ 500 เมตร ไปทางทิศเหนือและทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ผ่านถนนไปบ้านหนองแวงและถนนไปบ้านคำยาง บรรจบหลักเขตที่ 1
ชื่อไฟล์ : เป็นแบบมรสุมสามฤดู - ฤดูร้อนเริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคม – พฤษภาคม - ฤดูฝนเริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนายน – กันยายนโดยเฉลี่ยปริมาณ สภาพทางเศรษฐกิจ ประชากรในเขตเทศบาลตำบลไชยวานส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมได้แก่การทำไร่ทำนาเลี้ยงสัตว์เช่นโคกระบือเลี้ยงสัตว์น้ำนอกจากนี้ยังมีอาชีพค้าขายรับจ้างผลผลิตที่สำคัญได้แก่ข้าวอ้อยมันสำปะหลังและพืชผักสวนครัว - ด้านการพาณิชย์ภายในเขตเทศบาลตำบลไชยวานมีสถานบริการขนาดเล็กในระดับท้องถิ่นได้แก่ร้านตัดเย็บเสื้อผ้าร้านเสริมสวยร้านซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าร้านซ่อมเครื่องยนต์และร้านถ่ายรูปเป็นต้น - ประชากรในเขตเทศบาลมีรายได้จากการรวมกลุ่มผลิตสินค้าเช่นประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ทำเครื่องจักรสานทำน้ำพริกสมุนไพรซึ่งสามารถสร้างรายได้ให้กับประชาชนได้พอสมควร ด้านการท่องเที่ยว เทศบาลตำบลไชยวานมีสถานที่ที่จัดให้มีแหล่งท่องเที่ยวเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจได้แก่สวนสาธารณะหนองไชยวานและมีกมโลเจดีฐ์วัดป่าสันติกาวาสองค์หลวงปู่วัดกู่แก้ววิทยารามซึ่งเป็นโบราณวัตถุเก่าแก่เป็นที่สักการบูชาของประชาชนทั่วไป ด้านศาสนาวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่น ในเขตเทศบาลตำบลไชยวานมีวัดทั้งหมด10วัดดังนี้ 1. วัดป่าสันติกาวาส 6. วัดอุดมมงคล 2. วัดกู่แก้ววิทยาราม 7. วัดป่าไชยวาน 3. วัดโพธิ์ทอง 8. วัดมงคลศรีไชยวาน 4. วัดไชยนาถวราราม 9. วัดโนนสังกา 5. วัดท่าบ่อวารีรินทร์ 10. วัดศรีเพียปู่ มีประเพณีตาม ฮีตสิบสองคองสิบสี่ ที่สำคัญดังนี้ 1. ประเพณีเดือนอ้าย ( เดือนธันวาคม) ประเพณีเข้ากรรม 2. ประเพณีเดือนยี่ (เดือน มกราคม) ประเพณีทำบุญข้าวคูณลาน 3. ประเพณีเดือนสาม (เดือน กุมภาพันธ์) ประเพณีบุญข้าวจี่ 4. ประเพณีเดือนสี่ (เดือนมีนาคม) ประเพณีบุญมหาชาติ บุญผะเหวด 5. ประเพณีเดือนห้า (เดือน เมษายน) ประเพณีสงกรานต์ 6. ประเพณีเดือนหก (เดือนพฤษภาคม) ประเพณีบุญบั้งไฟ ประเพณีบุญสรงกู่ 7. ประเพณีเดือนเจ็ด (เดือนมิถุนายน) ประเพณีบุญเบิกบ้าน,บุญเลี้ยงอาฮักหลักบ้าน, บุญเลี้ยงผีตาแฮก 8. ประเพณีเดือนแปด (เดือนกรกฎาคม) ประเพณีบุญข้าวพรรษา 9. ประเพณีเดือนเก้า (เดือนสิงหาคม) ประเพณีบุญข้าวประดับดิน 10. ประเพณีเดือนสิบ (เดือนกันยายน)ม ประเพณีบุญเข้าสากหรือข้าวสารท 11. ประเพณีเดือนสิบเอ็ด (เดือนตุลาคม) ประเพณีบุญออกพรรษา 12.ประเพณีเดือนสิบสอง (เดือนพฤศจิกายน) ประเพณีบุญกฐิน,ประเพณีลอยกระทง ด้านการศึกษา เทศบาลตำบลไชยวานมีโรงเรียนทั้งหมด 4 แห่ง คือ 1. โรงเรียนไชยวานวิทยา (โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา) 2. โรงเรียนอนุบาลไชยวาน (สังกัดสพฐ เขต 3) 3. โรงเรียนเพียปู่- หนองเรือ (สังกัดสพฐ เขต 3) 4. โรงเรียนร่มเกล้า2 (สังกัดสพฐ เขต 3) มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 5 แห่ง คือ 1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดท่าบ่อวารีรินทร์ (สังกัดกรมศาสนา) 2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดไชยนาถวราราม (สังกัดกรมศาสนา) 3. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดอุดมมงคล (สังกัดกรมศาสนา) 4. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพียปู่-หนองเรือ (สังกัดกรมพัฒนาชุมชน) 5. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนอนุบาลไชยวาน (สังกัดสปช.) และมีศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียน จำนวน 1 แห่ง ด้านสาธารณสุข เทศบาลตำบลไชยวานมีโรงพยาบาลจำนวน1แห่งคือโรงพยาบาลไชยวานขนาด30เตียง มีสถานพยาบาลเอกชน จำนวน 1 แห่ง มีร้านขายยา จำนวน 5 แห่ง มีอัตราการใช้ส้วมราดน้ำครบทุกครัวเรือน ด้านโครงสร้างพื้นฐาน การคมนาคม/ขนส่ง มีการติดต่อทางบกทางเดียวโดยมีทางหลวงจังหวัดหมายเลข2239ตัดผ่านทางทิศตะวันตกถนนร.พ.ช. อด. 11010ตัดผ่านกลางชุมชนเชื่อมหมู่บ้านต่างๆภายในเขตเทศบาลและตำบลใกล้เคียงมีรถโดยสารประจำทางจากเทศบาลตำบลไชยวานถึงอุดรธานีวันละ10เที่ยวและมีรถศรีธาตุหนองหานผ่านทุก30นาทีการบริการรถโดยสารประจำทางไม่มีปัญหาในการเดินทาง การบริการไฟฟ้า ภายในเขตเทศบาลตำบลไชยวานมีไฟฟ้าใช้ครบทุกครัวเรือนมีบริการไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะทางหลวงจังหวัดและถนนสายหลักทุกหมู่บ้าน การประปา เทศบาลตำบลไชยวานได้รับโอนกิจการประปาจากกรมโยธาธิการและเทศบาลตำบลไชยวานได้ดำเนินการแจกจ่ายน้ำให้กับประชาชนแล้ว จำนวน1,751ครัวเรือนสามารถผลิตน้ำประปาได้1,178,467 ลิตร/วันมีรายได้จากกิจการประปา3,371,858.-บาท(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2554) การสื่อสารและการคมนาคม เทศบาลตำบลไชยวานมี ที่ทำการไปรษณีย์ จำนวน 1 แห่ง ตู้โทรศัพท์สาธารณะ จำนวน 15 แห่ง หอกระจายข่าวในพื้นที่เทศบาล จำนวน 10 แห่ง แหล่งน้ำ เทศบาลตำบลไชยวานมีแหล่งน้ำเพื่อใช้ในการอุปโภคบริโภค จำนวน 8 แห่ง ดังนี้ 1. หนองไชยวาน 5. หนองยาง 2. หนองเพียปู่ 6. ห้วยกุดลม 3. หนองชาด 7. ห้วยเอเฮ 4. หนองตูม 8. หนองเรือ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: เป็นแบบมรสุมสามฤดู - ฤดูร้อนเริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคม – พฤษภาคม - ฤดูฝนเริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนายน – กันยายนโดยเฉลี่ยปริมาณ สภาพทางเศรษฐกิจ ประชากรในเขตเทศบาลตำบลไชยวานส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมได้แก่การทำไร่ทำนาเลี้ยงสัตว์เช่นโคกระบือเลี้ยงสัตว์น้ำนอกจากนี้ยังมีอาชีพค้าขายรับจ้างผลผลิตที่สำคัญได้แก่ข้าวอ้อยมันสำปะหลังและพืชผักสวนครัว - ด้านการพาณิชย์ภายในเขตเทศบาลตำบลไชยวานมีสถานบริการขนาดเล็กในระดับท้องถิ่นได้แก่ร้านตัดเย็บเสื้อผ้าร้านเสริมสวยร้านซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าร้านซ่อมเครื่องยนต์และร้านถ่ายรูปเป็นต้น - ประชากรในเขตเทศบาลมีรายได้จากการรวมกลุ่มผลิตสินค้าเช่นประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ทำเครื่องจักรสานทำน้ำพริกสมุนไพรซึ่งสามารถสร้างรายได้ให้กับประชาชนได้พอสมควร ด้านการท่องเที่ยว เทศบาลตำบลไชยวานมีสถานที่ที่จัดให้มีแหล่งท่องเที่ยวเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจได้แก่สวนสาธารณะหนองไชยวานและมีกมโลเจดีฐ์วัดป่าสันติกาวาสองค์หลวงปู่วัดกู่แก้ววิทยารามซึ่งเป็นโบราณวัตถุเก่าแก่เป็นที่สักการบูชาของประชาชนทั่วไป ด้านศาสนาวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่น ในเขตเทศบาลตำบลไชยวานมีวัดทั้งหมด10วัดดังนี้ 1. วัดป่าสันติกาวาส 6. วัดอุดมมงคล 2. วัดกู่แก้ววิทยาราม 7. วัดป่าไชยวาน 3. วัดโพธิ์ทอง 8. วัดมงคลศรีไชยวาน 4. วัดไชยนาถวราราม 9. วัดโนนสังกา 5. วัดท่าบ่อวารีรินทร์ 10. วัดศรีเพียปู่ มีประเพณีตาม ฮีตสิบสองคองสิบสี่ ที่สำคัญดังนี้ 1. ประเพณีเดือนอ้าย ( เดือนธันวาคม) ประเพณีเข้ากรรม 2. ประเพณีเดือนยี่ (เดือน มกราคม) ประเพณีทำบุญข้าวคูณลาน 3. ประเพณีเดือนสาม (เดือน กุมภาพันธ์) ประเพณีบุญข้าวจี่ 4. ประเพณีเดือนสี่ (เดือนมีนาคม) ประเพณีบุญมหาชาติ บุญผะเหวด 5. ประเพณีเดือนห้า (เดือน เมษายน) ประเพณีสงกรานต์ 6. ประเพณีเดือนหก (เดือนพฤษภาคม) ประเพณีบุญบั้งไฟ ประเพณีบุญสรงกู่ 7. ประเพณีเดือนเจ็ด (เดือนมิถุนายน) ประเพณีบุญเบิกบ้าน,บุญเลี้ยงอาฮักหลักบ้าน, บุญเลี้ยงผีตาแฮก 8. ประเพณีเดือนแปด (เดือนกรกฎาคม) ประเพณีบุญข้าวพรรษา 9. ประเพณีเดือนเก้า (เดือนสิงหาคม) ประเพณีบุญข้าวประดับดิน 10. ประเพณีเดือนสิบ (เดือนกันยายน)ม ประเพณีบุญเข้าสากหรือข้าวสารท 11. ประเพณีเดือนสิบเอ็ด (เดือนตุลาคม) ประเพณีบุญออกพรรษา 12.ประเพณีเดือนสิบสอง (เดือนพฤศจิกายน) ประเพณีบุญกฐิน,ประเพณีลอยกระทง ด้านการศึกษา เทศบาลตำบลไชยวานมีโรงเรียนทั้งหมด 4 แห่ง คือ 1. โรงเรียนไชยวานวิทยา (โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา) 2. โรงเรียนอนุบาลไชยวาน (สังกัดสพฐ เขต 3) 3. โรงเรียนเพียปู่- หนองเรือ (สังกัดสพฐ เขต 3) 4. โรงเรียนร่มเกล้า2 (สังกัดสพฐ เขต 3) มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 5 แห่ง คือ 1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดท่าบ่อวารีรินทร์ (สังกัดกรมศาสนา) 2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดไชยนาถวราราม (สังกัดกรมศาสนา) 3. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดอุดมมงคล (สังกัดกรมศาสนา) 4. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพียปู่-หนองเรือ (สังกัดกรมพัฒนาชุมชน) 5. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนอนุบาลไชยวาน (สังกัดสปช.) และมีศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียน จำนวน 1 แห่ง ด้านสาธารณสุข เทศบาลตำบลไชยวานมีโรงพยาบาลจำนวน1แห่งคือโรงพยาบาลไชยวานขนาด30เตียง มีสถานพยาบาลเอกชน จำนวน 1 แห่ง มีร้านขายยา จำนวน 5 แห่ง มีอัตราการใช้ส้วมราดน้ำครบทุกครัวเรือน ด้านโครงสร้างพื้นฐาน การคมนาคม/ขนส่ง มีการติดต่อทางบกทางเดียวโดยมีทางหลวงจังหวัดหมายเลข2239ตัดผ่านทางทิศตะวันตกถนนร.พ.ช. อด. 11010ตัดผ่านกลางชุมชนเชื่อมหมู่บ้านต่างๆภายในเขตเทศบาลและตำบลใกล้เคียงมีรถโดยสารประจำทางจากเทศบาลตำบลไชยวานถึงอุดรธานีวันละ10เที่ยวและมีรถศรีธาตุหนองหานผ่านทุก30นาทีการบริการรถโดยสารประจำทางไม่มีปัญหาในการเดินทาง การบริการไฟฟ้า ภายในเขตเทศบาลตำบลไชยวานมีไฟฟ้าใช้ครบทุกครัวเรือนมีบริการไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะทางหลวงจังหวัดและถนนสายหลักทุกหมู่บ้าน การประปา เทศบาลตำบลไชยวานได้รับโอนกิจการประปาจากกรมโยธาธิการและเทศบาลตำบลไชยวานได้ดำเนินการแจกจ่ายน้ำให้กับประชาชนแล้ว จำนวน1,751ครัวเรือนสามารถผลิตน้ำประปาได้1,178,467 ลิตร/วันมีรายได้จากกิจการประปา3,371,858.-บาท(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2554) การสื่อสารและการคมนาคม เทศบาลตำบลไชยวานมี ที่ทำการไปรษณีย์ จำนวน 1 แห่ง ตู้โทรศัพท์สาธารณะ จำนวน 15 แห่ง หอกระจายข่าวในพื้นที่เทศบาล จำนวน 10 แห่ง แหล่งน้ำ เทศบาลตำบลไชยวานมีแหล่งน้ำเพื่อใช้ในการอุปโภคบริโภค จำนวน 8 แห่ง ดังนี้ 1. หนองไชยวาน 5. หนองยาง 2. หนองเพียปู่ 6. ห้วยกุดลม 3. หนองชาด 7. ห้วยเอเฮ 4. หนองตูม 8. หนองเรือ ../add_file/เป็นแบบมรสุมสามฤดู - ฤดูร้อนเริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคม – พฤษภาคม - ฤดูฝนเริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนายน – กันยายนโดยเฉลี่ยปริมาณ สภาพทางเศรษฐกิจ ประชากรในเขตเทศบาลตำบลไชยวานส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมได้แก่การทำไร่ทำนาเลี้ยงสัตว์เช่นโคกระบือเลี้ยงสัตว์น้ำนอกจากนี้ยังมีอาชีพค้าขายรับจ้างผลผลิตที่สำคัญได้แก่ข้าวอ้อยมันสำปะหลังและพืชผักสวนครัว - ด้านการพาณิชย์ภายในเขตเทศบาลตำบลไชยวานมีสถานบริการขนาดเล็กในระดับท้องถิ่นได้แก่ร้านตัดเย็บเสื้อผ้าร้านเสริมสวยร้านซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าร้านซ่อมเครื่องยนต์และร้านถ่ายรูปเป็นต้น - ประชากรในเขตเทศบาลมีรายได้จากการรวมกลุ่มผลิตสินค้าเช่นประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ทำเครื่องจักรสานทำน้ำพริกสมุนไพรซึ่งสามารถสร้างรายได้ให้กับประชาชนได้พอสมควร ด้านการท่องเที่ยว เทศบาลตำบลไชยวานมีสถานที่ที่จัดให้มีแหล่งท่องเที่ยวเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจได้แก่สวนสาธารณะหนองไชยวานและมีกมโลเจดีฐ์วัดป่าสันติกาวาสองค์หลวงปู่วัดกู่แก้ววิทยารามซึ่งเป็นโบราณวัตถุเก่าแก่เป็นที่สักการบูชาของประชาชนทั่วไป ด้านศาสนาวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่น ในเขตเทศบาลตำบลไชยวานมีวัดทั้งหมด10วัดดังนี้ 1. วัดป่าสันติกาวาส 6. วัดอุดมมงคล 2. วัดกู่แก้ววิทยาราม 7. วัดป่าไชยวาน 3. วัดโพธิ์ทอง 8. วัดมงคลศรีไชยวาน 4. วัดไชยนาถวราราม 9. วัดโนนสังกา 5. วัดท่าบ่อวารีรินทร์ 10. วัดศรีเพียปู่ มีประเพณีตาม ฮีตสิบสองคองสิบสี่ ที่สำคัญดังนี้ 1. ประเพณีเดือนอ้าย ( เดือนธันวาคม) ประเพณีเข้ากรรม 2. ประเพณีเดือนยี่ (เดือน มกราคม) ประเพณีทำบุญข้าวคูณลาน 3. ประเพณีเดือนสาม (เดือน กุมภาพันธ์) ประเพณีบุญข้าวจี่ 4. ประเพณีเดือนสี่ (เดือนมีนาคม) ประเพณีบุญมหาชาติ บุญผะเหวด 5. ประเพณีเดือนห้า (เดือน เมษายน) ประเพณีสงกรานต์ 6. ประเพณีเดือนหก (เดือนพฤษภาคม) ประเพณีบุญบั้งไฟ ประเพณีบุญสรงกู่ 7. ประเพณีเดือนเจ็ด (เดือนมิถุนายน) ประเพณีบุญเบิกบ้าน,บุญเลี้ยงอาฮักหลักบ้าน, บุญเลี้ยงผีตาแฮก 8. ประเพณีเดือนแปด (เดือนกรกฎาคม) ประเพณีบุญข้าวพรรษา 9. ประเพณีเดือนเก้า (เดือนสิงหาคม) ประเพณีบุญข้าวประดับดิน 10. ประเพณีเดือนสิบ (เดือนกันยายน)ม ประเพณีบุญเข้าสากหรือข้าวสารท 11. ประเพณีเดือนสิบเอ็ด (เดือนตุลาคม) ประเพณีบุญออกพรรษา 12.ประเพณีเดือนสิบสอง (เดือนพฤศจิกายน) ประเพณีบุญกฐิน,ประเพณีลอยกระทง ด้านการศึกษา เทศบาลตำบลไชยวานมีโรงเรียนทั้งหมด 4 แห่ง คือ 1. โรงเรียนไชยวานวิทยา (โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา) 2. โรงเรียนอนุบาลไชยวาน (สังกัดสพฐ เขต 3) 3. โรงเรียนเพียปู่- หนองเรือ (สังกัดสพฐ เขต 3) 4. โรงเรียนร่มเกล้า2 (สังกัดสพฐ เขต 3) มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 5 แห่ง คือ 1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดท่าบ่อวารีรินทร์ (สังกัดกรมศาสนา) 2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดไชยนาถวราราม (สังกัดกรมศาสนา) 3. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดอุดมมงคล (สังกัดกรมศาสนา) 4. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพียปู่-หนองเรือ (สังกัดกรมพัฒนาชุมชน) 5. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนอนุบาลไชยวาน (สังกัดสปช.) และมีศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียน จำนวน 1 แห่ง ด้านสาธารณสุข เทศบาลตำบลไชยวานมีโรงพยาบาลจำนวน1แห่งคือโรงพยาบาลไชยวานขนาด30เตียง มีสถานพยาบาลเอกชน จำนวน 1 แห่ง มีร้านขายยา จำนวน 5 แห่ง มีอัตราการใช้ส้วมราดน้ำครบทุกครัวเรือน ด้านโครงสร้างพื้นฐาน การคมนาคม/ขนส่ง มีการติดต่อทางบกทางเดียวโดยมีทางหลวงจังหวัดหมายเลข2239ตัดผ่านทางทิศตะวันตกถนนร.พ.ช. อด. 11010ตัดผ่านกลางชุมชนเชื่อมหมู่บ้านต่างๆภายในเขตเทศบาลและตำบลใกล้เคียงมีรถโดยสารประจำทางจากเทศบาลตำบลไชยวานถึงอุดรธานีวันละ10เที่ยวและมีรถศรีธาตุหนองหานผ่านทุก30นาทีการบริการรถโดยสารประจำทางไม่มีปัญหาในการเดินทาง การบริการไฟฟ้า ภายในเขตเทศบาลตำบลไชยวานมีไฟฟ้าใช้ครบทุกครัวเรือนมีบริการไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะทางหลวงจังหวัดและถนนสายหลักทุกหมู่บ้าน การประปา เทศบาลตำบลไชยวานได้รับโอนกิจการประปาจากกรมโยธาธิการและเทศบาลตำบลไชยวานได้ดำเนินการแจกจ่ายน้ำให้กับประชาชนแล้ว จำนวน1,751ครัวเรือนสามารถผลิตน้ำประปาได้1,178,467 ลิตร/วันมีรายได้จากกิจการประปา3,371,858.-บาท(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2554) การสื่อสารและการคมนาคม เทศบาลตำบลไชยวานมี ที่ทำการไปรษณีย์ จำนวน 1 แห่ง ตู้โทรศัพท์สาธารณะ จำนวน 15 แห่ง หอกระจายข่าวในพื้นที่เทศบาล จำนวน 10 แห่ง แหล่งน้ำ เทศบาลตำบลไชยวานมีแหล่งน้ำเพื่อใช้ในการอุปโภคบริโภค จำนวน 8 แห่ง ดังนี้ 1. หนองไชยวาน 5. หนองยาง 2. หนองเพียปู่ 6. ห้วยกุดลม 3. หนองชาด 7. ห้วยเอเฮ 4. หนองตูม 8. หนองเรือ
ชื่อไฟล์ : เดิมมีฐานะเป็นสุขาภิบาล เรียกว่า “ สุขาภิบาลไชยวาน อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี ” จัดตั้งขึ้นโดยกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๓๒ เดิมตั้งอยู่ที่ กองร้อย อ.ส. ภายในพื้นที่ว่าการอำเภอไชยวาน โดยมีนายอำเภอไชยวาน เป็นประธานกรรมการสุขาภิบาลไชยวานและมี นายปริญญา ประสมศรี เป็นรองประธานกรรมการสุขาภิบาลไชยวาน และให้มีเขตดังต่อไปนี้ ด้านเหนือ ตั้งแต่หลักเขตที่ ๑ ซึ่งตั้งอยู่ห่างจากศูนย์กลางทางหลวงจังหวัด หมายเลข ๒๒๓๙แยกทางหลวงหมายเลข ๒๒ (บ้านต้อง) - ศรีธาตุ ตามแนวเส้นตั้งฉาก ไปทางทิศตะวันตก ระยะ ๕๐๐ เมตร ตรงจุดที่อยู่ห่างจากจุดศูนย์กลางที่ถนน รพช. อุดรธานี ๑๑๐๑๐ ไชยวาน -คำบอน บรรจบกับทางหลวงจังหวัดหมายเลข ๒๒๓๙ แยกทางหลวงหมายเลข ๒๒ (บ้านต้อง) - ศรีธาตุ ตามแนวทางหลวงจังหวัดหมายเลข ๒๒๓๙ แยกทางหลวงหมายเลข ๒๒ (บ้านต้อง)-ศรีธาตุ ไปทางทิศเหนือ ระยะ ๑,๐๐๐ เมตร จากหลักขตที่ ๑ เป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันออก ผ่านทางหลวงจังหวัด หมายเลข ๒๒๓๙ แยกทางหลวงหมายเลข ๒๒ (บ้านต้อง)-ศรีธาตุ ถึงหลักเขตที่ ๒ ซึ่งตั้งอยู่ริมทางหลวงจังหวัด ๒๒๓๙ แยกทางหลวงหมายเลข ๒๒ (บ้านต้อง) - ศรีธาตุ ฟากตะวันออก ตรงจุดที่อยู่ห่างจากจุดศูนย์กลางที่ถนน รพช. อุดรธานี ๑๑๐๑๐ ไชยวาน -คำบอน บรรจบกับทางหลวงจังหวัดหมายเลข ๒๒๓๙ แยกทางหลวงหมายเลข ๒๒ (บ้านต้อง)-ศรีธาตุ ไปทางทิศเหนือ ระยะ ๑,๐๐๐ เมตร จากหลักขตที่ ๒ เป็นเส้นตั้งฉากกับศูนย์กลางทางหลวงจังหวัด หมายเลข ๒๒๓๙ แยกทางหลวงหมายเลข ๒๒ (บ้านต้อง)-ศรีธาตุ ไปทางทิศตะวันออกผ่านห้วยเอเฮ ถึงหลักเขตที่ ๓ ซึ่งตั้งอยู่ริมห้วยเอเฮ ฝั่งตะวันออก ด้านตะวันออกจากหลักเขตที่ ๓ เป็นเส้นเลียบริมห้วยเอเฮ ฝั่งตะวันออกและฝั่งเหนือ ไปทางทิศใต้และทิศตะวันออก ถึงหลักเขตที่ ๔ ซึ่งตั้งอยู่ริมห้วยเอเฮ ฝั่งเหนือ ตรงจุดที่อยู่ในแนวเส้นตั้งฉากกับศูนย์กลางถนน รพช. อุดรธานี ๑๑๐๑๐ ไชยวาน -คำบอน ที่จุดที่อยู่ห่างจากจุดศุนย์กลางที่ถนนไปบ้านหนองแซง บรรจบกับถนน รพช. อุดรธานี ๑๑๐๑๐ไชยวาน -คำบอน ตามแนวถนน รพช. อุดรธานี ๑๑๐๑๐ ไชยวาน -คำบอน ไปทางทิศตะวันออก ระยะ ๘๐๐ เมตร จากหลักขตที่ ๔ เป็นเส้นตรงไปทางทิศใต้ ถึงหลักเขตที่ ๕ ซึ่งตั้งอยู่ริมถนน รพช. อุดรธานี ๑๑๐๑๐ ไชยวาน -คำบอน ฟากเหนือ ตรงจุดที่อยู่ห่างจากจุดศูนย์กลางถนน ไปบ้านหนองแซง บรรจบกับถนน รพช. อุดรธานี ๑๑๐๑๐ ไชยวาน -คำบอน ไปทางทิศตะวันออก ระยะ ๘๐๐ เมตร จากหลักขตที่ ๕ เป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ผ่านถนนไปบ้านหนองแซง ถึงหลักเขตที่ ๖ ซึ่งตั้งอยู่ริมถนนไปบ้านหนองแซง ฟากตะวันตกที่จุดที่อยู่ห่างจากจุดศูนย์กลางที่ถนนไปบ้านหนองแซง บรรจบกับถนน รพช. อุดรธานี ๑๑๐๑๐ ไชยวาน -คำบอน ตามแนวถนนไปบ้านหนองแซง ไปทางทิศใต้ ระยะ ๑,๒๐๐ เมตร ด้านใต้ จากหลักเขตที่ ๖เป็นเส้นตรงไปทางทิศะวันตกเฉียงเหนือผ่านห้วยกุดลมและทางหลวงจังหวัดหมายเลข ๒๒๓๙ แยกทางหลวงหมายเลข ๒๒ (บ้านต้อง)-ศรีธาตุ ถึงหลักเขตที่ ๗ ซึ่งตั้งอยู่ริมทางหลวงจังหวัด หมายเลข ๒๒๓๙ แยกทางหลวงหมายเลข ๒๒ (บ้านต้อง)-ศรีธาตุ ตรงจุดที่อยู่ห่างจากจุดศูนย์กลางที่ทางหลวงจังหวัด หมายเลข ๒๒๓๙ แยกทางหลวงหมายเลข ๒๒ (บ้านต้อง)-ศรีธาตุ ตัดกับ ถนนไปทางหนองแวง ตามแนวทางหลวงจังหวัด หมายเลข ๒๒๓๙ แยกทางหลวงหมายเลข ๒๒ (บ้านต้อง) - ศรีธาตุ ไปทางทิศใต้ ระยะ ๒,๒๐๐ เมตร จากหลักเขตที่ ๗ เป็นเส้นตั้งฉากกับศูนย์กลางทางหลวงจังหวัด หมายเลข ๒๒๓๙ แยกทางหลวงหมายเลข ๒๒ (บ้านต้อง) - ศรีธาตุ ไปทางทิศตะวันตก ระยะ ๕๐๐ เมตร ถึงหลักเขตที่ ๘ ด้านตะวันตก จากหลักเขตที่ ๘ เป็นเส้นขนานกับศูนย์กลางทางหลวงจังหวัด หมายเลข ๒๒๓๙ แยกทางหลวงหมายเลข ๒๒ (บ้านต้อง) - ศรีธาตุ ระยะ ๕๐๐ เมตร ไปทางทิศเหนือและทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ผ่านถนนไปบ้านหนองแวงและถนนไปบ้านคำยาง บรรจบหลักเขตที่ ๑ ต่อมามีพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะสุขาภิบาลเป็นเทศบาลทั้งหมดทั่วประเทศ เมื่อพุทธศักราช ๒๕๔๒ ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่มที่ ๑๑๖ ตอนที่ ๙ ก ลงวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๒ เป็นผลให้สุขาภิบาลไชยวานเปลี่ยนแปลงฐานะเป็น “ เทศบาลไชยวาน ” ตั้งแต่ วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๔๒ เป็นต้นมา และเมื่อวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๐ เทศบาลตำบลไชยวาน ได้ปรับขนาดเทศบาล จากเทศบาลขนาดเล็กเป็นเทศบาลขนาดกลาง โดยมีพื้นที่ทั้งสิ้น ๑๐.๔ ตารางกิโลเมตร ตั้งอยู่ที่ ๑๙๑ หมู่ที่ ๒ บ้านไชยวาน ถนนไชยวาน - ศรีธาตุ อยู่ห่างจากจังหวัดอุดรธานี ๖๔ กิโลเมตร เทศบาลตำบลไชยวาน มีทั้งหมดจำนวน ๑๐ หมู่บ้าน โดยมีนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลไชยวาน ดังนี้ ๑. นายสมพงษ์ ศรีเข่ง (ดำรงตำแหน่ง ปี พ.ศ. ๒๕๔๒ – ๒๕๔๔) ๒. นายสมศรี เสียงเลิศ (ดำรงตำแหน่ง ปี พ.ศ. ๒๕๔๔– ๒๕๔๕) ๓. นายอุทัย แสนแก้ว (ดำรงตำแหน่ง ปี พ.ศ. ๒๕๔๕– ๒๕๕๐) ๔. นายขุนศึก ชาวสระใคร (ดำรงตำแหน่ง ปี พ.ศ. ๒๕๕๐– ๒๕๕๓) ๕. นายศิรสิทธิ์ สมศรีทอง (ดำรงตำแหน่ง ปี พ.ศ. ๒๕๕๔–๒๕๖๓) ๖. นายศิรสิทธิ์ สมศรีทอง (ดำรงตำแหน่ง ปี พ.ศ. ๒๕๖๔–ปัจจุบัน) ข้อมูลทั่วไป ๑.๑ ที่ตั้ง สำนักงานเทศบาลตำบลไชยวาน ตั้งอยู่ทิศตะวันออกของจังหวัดอุดรธานี ห่างจากตัวจังหวัดอุดรธานี ประมาณ ๖๒ กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อกับอำเภอและจังหวัดใกล้เคียง ดังนี้ Ø ทิศเหนือ ติดต่อกับอำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี , อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร Ø ทิศใต้ ติดต่อกับอำเภอวังสามหมอ อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี Ø ทิศตะวันออก ติดต่อกับอำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี , อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร Ø ทิศตะวันตก ติดต่อกับอำเภอกู่แก้ว , อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี ๑.๒ เนื้อที่ มีเนื้อที่ ๓๒๖.๑๕๕ ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ ๒๐๓,๘๔๗ ไร่ พื้นที่การเกษตร ประมาณ ๑๔๑,๕๑๕ ไร่ ๑.๓ ภูมิประเทศ เป็นที่ราบสูง ลักษณะพื้นที่เป็นป่าละเมาะสลับกับทุ่งนา มีความลาดชันจากทิศใต้ไปสู่ทิศเหนือ มีลำน้ำและลำห้วยที่สำคัญ ๒ สายไหลผ่าน ได้แก่ ๑) ลำห้วยสงคราม ไหลผ่านทิศตะวันออกของอำเภอไชยวาน มีลำห้วยกระจายเต็มพื้นที่ตำบลไชยวาน และตำบลคำเลาะ ๒) ลำห้วยไพจานใหญ่ เป็นลำห้วยขนาดใหญ่สายหลักไหลผ่านพื้นที่ตำบลโพนสูงและตำบลหนองหลัก ๑.๓ การปกครอง แบ่งออกเป็น ๑๐ หมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ บ้านไชยวาน , หมู่ที่ ๒ , หมู่ที่ ๓ , หมู่ที่ ๗ บ้านหนองตูม , หมู่ที่ ๘ บ้านเพียปู่ , หมู่ที่ ๙ บ้านหนองเรือ , หมู่ที่ ๑๑ บ้านค่ายเสรี , หมูที่ ๑๒ บ้านป่าตาล , หมูที่ ๑๓ และหมูที่ ๑๗ ๑.๔ การประกอบอาชีพ ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ทำนา ทำไร่อ้อย ไร่มันสำปะหลัง สวนยางพารา ปลูกผัก เลี้ยงสัตว์ และรับจ้างทั่วไป ๑.๕ แหล่งท่องเที่ยวและสถานที่สำคัญ ๑. วัดป่าสันติกาวาส บ้านหนองตูม หมู่ที่ ๗ ตำบลไชยวาน ๒. วัดกู่แก้ววิทยาราม บ้านเพียปู่ หมู่ที่ ๘ ตำบลไชยวาน (มีพระพุทธรูปสำคัญและวัตถุโบราณจำนวนมากที่ได้รับการขึ้นะเบียนโบราณวัตถุกับกรมศิลปากร) ๓. สวนสาธารณะหนองไชยวาน บ้านไชยวาน หมู่ที่ ๒ , หมู่ที่ ๑๑ ตำบลไชยวาน ๑.๖ ความเชื่อ ประเพณี และพิธีกรรม อยู่ในสังคมที่ยึดขนบธรรมเนียมประเพณีตามบรรพบุรุษประเพณีที่สำคัญอละมีการละเล่นที่เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น ภาษาที่ใช้ในการสื่อสาร คือภาษาอีสาน สิ่งที่โดดเด่นในชุมชน คือ ผ้าพื้นเมือง ผลิตภัณฑ์จักสาน ผลิตภัณฑ์จากกก ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ วัฒนธรรมประเพณีที่โดดเด่นในชุมชนที่ปฏิบัติสืบต่อกันมายาวนาน ทั้ง ๑๒ เดือน ที่สำคัญคือ ทำบุญตักบาตรขึ้นปีใหม่ที่วัดป่าสันติกาวาส บุญเดือนสาม บุญข้าวจี่ บุญพระเวสสันดรชาดก ประเพณีสรงกู่ที่วัดกู่แก้ว บุญบั้งไฟ บุญเข้าพรรษา บุญกฐิน ลอยกระทง และอื่นๆ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: เดิมมีฐานะเป็นสุขาภิบาล เรียกว่า “ สุขาภิบาลไชยวาน อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี ” จัดตั้งขึ้นโดยกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๓๒ เดิมตั้งอยู่ที่ กองร้อย อ.ส. ภายในพื้นที่ว่าการอำเภอไชยวาน โดยมีนายอำเภอไชยวาน เป็นประธานกรรมการสุขาภิบาลไชยวานและมี นายปริญญา ประสมศรี เป็นรองประธานกรรมการสุขาภิบาลไชยวาน และให้มีเขตดังต่อไปนี้ ด้านเหนือ ตั้งแต่หลักเขตที่ ๑ ซึ่งตั้งอยู่ห่างจากศูนย์กลางทางหลวงจังหวัด หมายเลข ๒๒๓๙แยกทางหลวงหมายเลข ๒๒ (บ้านต้อง) - ศรีธาตุ ตามแนวเส้นตั้งฉาก ไปทางทิศตะวันตก ระยะ ๕๐๐ เมตร ตรงจุดที่อยู่ห่างจากจุดศูนย์กลางที่ถนน รพช. อุดรธานี ๑๑๐๑๐ ไชยวาน -คำบอน บรรจบกับทางหลวงจังหวัดหมายเลข ๒๒๓๙ แยกทางหลวงหมายเลข ๒๒ (บ้านต้อง) - ศรีธาตุ ตามแนวทางหลวงจังหวัดหมายเลข ๒๒๓๙ แยกทางหลวงหมายเลข ๒๒ (บ้านต้อง)-ศรีธาตุ ไปทางทิศเหนือ ระยะ ๑,๐๐๐ เมตร จากหลักขตที่ ๑ เป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันออก ผ่านทางหลวงจังหวัด หมายเลข ๒๒๓๙ แยกทางหลวงหมายเลข ๒๒ (บ้านต้อง)-ศรีธาตุ ถึงหลักเขตที่ ๒ ซึ่งตั้งอยู่ริมทางหลวงจังหวัด ๒๒๓๙ แยกทางหลวงหมายเลข ๒๒ (บ้านต้อง) - ศรีธาตุ ฟากตะวันออก ตรงจุดที่อยู่ห่างจากจุดศูนย์กลางที่ถนน รพช. อุดรธานี ๑๑๐๑๐ ไชยวาน -คำบอน บรรจบกับทางหลวงจังหวัดหมายเลข ๒๒๓๙ แยกทางหลวงหมายเลข ๒๒ (บ้านต้อง)-ศรีธาตุ ไปทางทิศเหนือ ระยะ ๑,๐๐๐ เมตร จากหลักขตที่ ๒ เป็นเส้นตั้งฉากกับศูนย์กลางทางหลวงจังหวัด หมายเลข ๒๒๓๙ แยกทางหลวงหมายเลข ๒๒ (บ้านต้อง)-ศรีธาตุ ไปทางทิศตะวันออกผ่านห้วยเอเฮ ถึงหลักเขตที่ ๓ ซึ่งตั้งอยู่ริมห้วยเอเฮ ฝั่งตะวันออก ด้านตะวันออกจากหลักเขตที่ ๓ เป็นเส้นเลียบริมห้วยเอเฮ ฝั่งตะวันออกและฝั่งเหนือ ไปทางทิศใต้และทิศตะวันออก ถึงหลักเขตที่ ๔ ซึ่งตั้งอยู่ริมห้วยเอเฮ ฝั่งเหนือ ตรงจุดที่อยู่ในแนวเส้นตั้งฉากกับศูนย์กลางถนน รพช. อุดรธานี ๑๑๐๑๐ ไชยวาน -คำบอน ที่จุดที่อยู่ห่างจากจุดศุนย์กลางที่ถนนไปบ้านหนองแซง บรรจบกับถนน รพช. อุดรธานี ๑๑๐๑๐ไชยวาน -คำบอน ตามแนวถนน รพช. อุดรธานี ๑๑๐๑๐ ไชยวาน -คำบอน ไปทางทิศตะวันออก ระยะ ๘๐๐ เมตร จากหลักขตที่ ๔ เป็นเส้นตรงไปทางทิศใต้ ถึงหลักเขตที่ ๕ ซึ่งตั้งอยู่ริมถนน รพช. อุดรธานี ๑๑๐๑๐ ไชยวาน -คำบอน ฟากเหนือ ตรงจุดที่อยู่ห่างจากจุดศูนย์กลางถนน ไปบ้านหนองแซง บรรจบกับถนน รพช. อุดรธานี ๑๑๐๑๐ ไชยวาน -คำบอน ไปทางทิศตะวันออก ระยะ ๘๐๐ เมตร จากหลักขตที่ ๕ เป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ผ่านถนนไปบ้านหนองแซง ถึงหลักเขตที่ ๖ ซึ่งตั้งอยู่ริมถนนไปบ้านหนองแซง ฟากตะวันตกที่จุดที่อยู่ห่างจากจุดศูนย์กลางที่ถนนไปบ้านหนองแซง บรรจบกับถนน รพช. อุดรธานี ๑๑๐๑๐ ไชยวาน -คำบอน ตามแนวถนนไปบ้านหนองแซง ไปทางทิศใต้ ระยะ ๑,๒๐๐ เมตร ด้านใต้ จากหลักเขตที่ ๖เป็นเส้นตรงไปทางทิศะวันตกเฉียงเหนือผ่านห้วยกุดลมและทางหลวงจังหวัดหมายเลข ๒๒๓๙ แยกทางหลวงหมายเลข ๒๒ (บ้านต้อง)-ศรีธาตุ ถึงหลักเขตที่ ๗ ซึ่งตั้งอยู่ริมทางหลวงจังหวัด หมายเลข ๒๒๓๙ แยกทางหลวงหมายเลข ๒๒ (บ้านต้อง)-ศรีธาตุ ตรงจุดที่อยู่ห่างจากจุดศูนย์กลางที่ทางหลวงจังหวัด หมายเลข ๒๒๓๙ แยกทางหลวงหมายเลข ๒๒ (บ้านต้อง)-ศรีธาตุ ตัดกับ ถนนไปทางหนองแวง ตามแนวทางหลวงจังหวัด หมายเลข ๒๒๓๙ แยกทางหลวงหมายเลข ๒๒ (บ้านต้อง) - ศรีธาตุ ไปทางทิศใต้ ระยะ ๒,๒๐๐ เมตร จากหลักเขตที่ ๗ เป็นเส้นตั้งฉากกับศูนย์กลางทางหลวงจังหวัด หมายเลข ๒๒๓๙ แยกทางหลวงหมายเลข ๒๒ (บ้านต้อง) - ศรีธาตุ ไปทางทิศตะวันตก ระยะ ๕๐๐ เมตร ถึงหลักเขตที่ ๘ ด้านตะวันตก จากหลักเขตที่ ๘ เป็นเส้นขนานกับศูนย์กลางทางหลวงจังหวัด หมายเลข ๒๒๓๙ แยกทางหลวงหมายเลข ๒๒ (บ้านต้อง) - ศรีธาตุ ระยะ ๕๐๐ เมตร ไปทางทิศเหนือและทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ผ่านถนนไปบ้านหนองแวงและถนนไปบ้านคำยาง บรรจบหลักเขตที่ ๑ ต่อมามีพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะสุขาภิบาลเป็นเทศบาลทั้งหมดทั่วประเทศ เมื่อพุทธศักราช ๒๕๔๒ ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่มที่ ๑๑๖ ตอนที่ ๙ ก ลงวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๒ เป็นผลให้สุขาภิบาลไชยวานเปลี่ยนแปลงฐานะเป็น “ เทศบาลไชยวาน ” ตั้งแต่ วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๔๒ เป็นต้นมา และเมื่อวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๐ เทศบาลตำบลไชยวาน ได้ปรับขนาดเทศบาล จากเทศบาลขนาดเล็กเป็นเทศบาลขนาดกลาง โดยมีพื้นที่ทั้งสิ้น ๑๐.๔ ตารางกิโลเมตร ตั้งอยู่ที่ ๑๙๑ หมู่ที่ ๒ บ้านไชยวาน ถนนไชยวาน - ศรีธาตุ อยู่ห่างจากจังหวัดอุดรธานี ๖๔ กิโลเมตร เทศบาลตำบลไชยวาน มีทั้งหมดจำนวน ๑๐ หมู่บ้าน โดยมีนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลไชยวาน ดังนี้ ๑. นายสมพงษ์ ศรีเข่ง (ดำรงตำแหน่ง ปี พ.ศ. ๒๕๔๒ – ๒๕๔๔) ๒. นายสมศรี เสียงเลิศ (ดำรงตำแหน่ง ปี พ.ศ. ๒๕๔๔– ๒๕๔๕) ๓. นายอุทัย แสนแก้ว (ดำรงตำแหน่ง ปี พ.ศ. ๒๕๔๕– ๒๕๕๐) ๔. นายขุนศึก ชาวสระใคร (ดำรงตำแหน่ง ปี พ.ศ. ๒๕๕๐– ๒๕๕๓) ๕. นายศิรสิทธิ์ สมศรีทอง (ดำรงตำแหน่ง ปี พ.ศ. ๒๕๕๔–๒๕๖๓) ๖. นายศิรสิทธิ์ สมศรีทอง (ดำรงตำแหน่ง ปี พ.ศ. ๒๕๖๔–ปัจจุบัน) ข้อมูลทั่วไป ๑.๑ ที่ตั้ง สำนักงานเทศบาลตำบลไชยวาน ตั้งอยู่ทิศตะวันออกของจังหวัดอุดรธานี ห่างจากตัวจังหวัดอุดรธานี ประมาณ ๖๒ กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อกับอำเภอและจังหวัดใกล้เคียง ดังนี้ Ø ทิศเหนือ ติดต่อกับอำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี , อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร Ø ทิศใต้ ติดต่อกับอำเภอวังสามหมอ อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี Ø ทิศตะวันออก ติดต่อกับอำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี , อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร Ø ทิศตะวันตก ติดต่อกับอำเภอกู่แก้ว , อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี ๑.๒ เนื้อที่ มีเนื้อที่ ๓๒๖.๑๕๕ ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ ๒๐๓,๘๔๗ ไร่ พื้นที่การเกษตร ประมาณ ๑๔๑,๕๑๕ ไร่ ๑.๓ ภูมิประเทศ เป็นที่ราบสูง ลักษณะพื้นที่เป็นป่าละเมาะสลับกับทุ่งนา มีความลาดชันจากทิศใต้ไปสู่ทิศเหนือ มีลำน้ำและลำห้วยที่สำคัญ ๒ สายไหลผ่าน ได้แก่ ๑) ลำห้วยสงคราม ไหลผ่านทิศตะวันออกของอำเภอไชยวาน มีลำห้วยกระจายเต็มพื้นที่ตำบลไชยวาน และตำบลคำเลาะ ๒) ลำห้วยไพจานใหญ่ เป็นลำห้วยขนาดใหญ่สายหลักไหลผ่านพื้นที่ตำบลโพนสูงและตำบลหนองหลัก ๑.๓ การปกครอง แบ่งออกเป็น ๑๐ หมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ บ้านไชยวาน , หมู่ที่ ๒ , หมู่ที่ ๓ , หมู่ที่ ๗ บ้านหนองตูม , หมู่ที่ ๘ บ้านเพียปู่ , หมู่ที่ ๙ บ้านหนองเรือ , หมู่ที่ ๑๑ บ้านค่ายเสรี , หมูที่ ๑๒ บ้านป่าตาล , หมูที่ ๑๓ และหมูที่ ๑๗ ๑.๔ การประกอบอาชีพ ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ทำนา ทำไร่อ้อย ไร่มันสำปะหลัง สวนยางพารา ปลูกผัก เลี้ยงสัตว์ และรับจ้างทั่วไป ๑.๕ แหล่งท่องเที่ยวและสถานที่สำคัญ ๑. วัดป่าสันติกาวาส บ้านหนองตูม หมู่ที่ ๗ ตำบลไชยวาน ๒. วัดกู่แก้ววิทยาราม บ้านเพียปู่ หมู่ที่ ๘ ตำบลไชยวาน (มีพระพุทธรูปสำคัญและวัตถุโบราณจำนวนมากที่ได้รับการขึ้นะเบียนโบราณวัตถุกับกรมศิลปากร) ๓. สวนสาธารณะหนองไชยวาน บ้านไชยวาน หมู่ที่ ๒ , หมู่ที่ ๑๑ ตำบลไชยวาน ๑.๖ ความเชื่อ ประเพณี และพิธีกรรม อยู่ในสังคมที่ยึดขนบธรรมเนียมประเพณีตามบรรพบุรุษประเพณีที่สำคัญอละมีการละเล่นที่เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น ภาษาที่ใช้ในการสื่อสาร คือภาษาอีสาน สิ่งที่โดดเด่นในชุมชน คือ ผ้าพื้นเมือง ผลิตภัณฑ์จักสาน ผลิตภัณฑ์จากกก ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ วัฒนธรรมประเพณีที่โดดเด่นในชุมชนที่ปฏิบัติสืบต่อกันมายาวนาน ทั้ง ๑๒ เดือน ที่สำคัญคือ ทำบุญตักบาตรขึ้นปีใหม่ที่วัดป่าสันติกาวาส บุญเดือนสาม บุญข้าวจี่ บุญพระเวสสันดรชาดก ประเพณีสรงกู่ที่วัดกู่แก้ว บุญบั้งไฟ บุญเข้าพรรษา บุญกฐิน ลอยกระทง และอื่นๆ ../add_file/ เดิมมีฐานะเป็นสุขาภิบาล เรียกว่า “ สุขาภิบาลไชยวาน อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี ” จัดตั้งขึ้นโดยกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๓๒ เดิมตั้งอยู่ที่ กองร้อย อ.ส. ภายในพื้นที่ว่าการอำเภอไชยวาน โดยมีนายอำเภอไชยวาน เป็นประธานกรรมการสุขาภิบาลไชยวานและมี นายปริญญา ประสมศรี เป็นรองประธานกรรมการสุขาภิบาลไชยวาน และให้มีเขตดังต่อไปนี้ ด้านเหนือ ตั้งแต่หลักเขตที่ ๑ ซึ่งตั้งอยู่ห่างจากศูนย์กลางทางหลวงจังหวัด หมายเลข ๒๒๓๙แยกทางหลวงหมายเลข ๒๒ (บ้านต้อง) - ศรีธาตุ ตามแนวเส้นตั้งฉาก ไปทางทิศตะวันตก ระยะ ๕๐๐ เมตร ตรงจุดที่อยู่ห่างจากจุดศูนย์กลางที่ถนน รพช. อุดรธานี ๑๑๐๑๐ ไชยวาน -คำบอน บรรจบกับทางหลวงจังหวัดหมายเลข ๒๒๓๙ แยกทางหลวงหมายเลข ๒๒ (บ้านต้อง) - ศรีธาตุ ตามแนวทางหลวงจังหวัดหมายเลข ๒๒๓๙ แยกทางหลวงหมายเลข ๒๒ (บ้านต้อง)-ศรีธาตุ ไปทางทิศเหนือ ระยะ ๑,๐๐๐ เมตร จากหลักขตที่ ๑ เป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันออก ผ่านทางหลวงจังหวัด หมายเลข ๒๒๓๙ แยกทางหลวงหมายเลข ๒๒ (บ้านต้อง)-ศรีธาตุ ถึงหลักเขตที่ ๒ ซึ่งตั้งอยู่ริมทางหลวงจังหวัด ๒๒๓๙ แยกทางหลวงหมายเลข ๒๒ (บ้านต้อง) - ศรีธาตุ ฟากตะวันออก ตรงจุดที่อยู่ห่างจากจุดศูนย์กลางที่ถนน รพช. อุดรธานี ๑๑๐๑๐ ไชยวาน -คำบอน บรรจบกับทางหลวงจังหวัดหมายเลข ๒๒๓๙ แยกทางหลวงหมายเลข ๒๒ (บ้านต้อง)-ศรีธาตุ ไปทางทิศเหนือ ระยะ ๑,๐๐๐ เมตร จากหลักขตที่ ๒ เป็นเส้นตั้งฉากกับศูนย์กลางทางหลวงจังหวัด หมายเลข ๒๒๓๙ แยกทางหลวงหมายเลข ๒๒ (บ้านต้อง)-ศรีธาตุ ไปทางทิศตะวันออกผ่านห้วยเอเฮ ถึงหลักเขตที่ ๓ ซึ่งตั้งอยู่ริมห้วยเอเฮ ฝั่งตะวันออก ด้านตะวันออกจากหลักเขตที่ ๓ เป็นเส้นเลียบริมห้วยเอเฮ ฝั่งตะวันออกและฝั่งเหนือ ไปทางทิศใต้และทิศตะวันออก ถึงหลักเขตที่ ๔ ซึ่งตั้งอยู่ริมห้วยเอเฮ ฝั่งเหนือ ตรงจุดที่อยู่ในแนวเส้นตั้งฉากกับศูนย์กลางถนน รพช. อุดรธานี ๑๑๐๑๐ ไชยวาน -คำบอน ที่จุดที่อยู่ห่างจากจุดศุนย์กลางที่ถนนไปบ้านหนองแซง บรรจบกับถนน รพช. อุดรธานี ๑๑๐๑๐ไชยวาน -คำบอน ตามแนวถนน รพช. อุดรธานี ๑๑๐๑๐ ไชยวาน -คำบอน ไปทางทิศตะวันออก ระยะ ๘๐๐ เมตร จากหลักขตที่ ๔ เป็นเส้นตรงไปทางทิศใต้ ถึงหลักเขตที่ ๕ ซึ่งตั้งอยู่ริมถนน รพช. อุดรธานี ๑๑๐๑๐ ไชยวาน -คำบอน ฟากเหนือ ตรงจุดที่อยู่ห่างจากจุดศูนย์กลางถนน ไปบ้านหนองแซง บรรจบกับถนน รพช. อุดรธานี ๑๑๐๑๐ ไชยวาน -คำบอน ไปทางทิศตะวันออก ระยะ ๘๐๐ เมตร จากหลักขตที่ ๕ เป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ผ่านถนนไปบ้านหนองแซง ถึงหลักเขตที่ ๖ ซึ่งตั้งอยู่ริมถนนไปบ้านหนองแซง ฟากตะวันตกที่จุดที่อยู่ห่างจากจุดศูนย์กลางที่ถนนไปบ้านหนองแซง บรรจบกับถนน รพช. อุดรธานี ๑๑๐๑๐ ไชยวาน -คำบอน ตามแนวถนนไปบ้านหนองแซง ไปทางทิศใต้ ระยะ ๑,๒๐๐ เมตร ด้านใต้ จากหลักเขตที่ ๖เป็นเส้นตรงไปทางทิศะวันตกเฉียงเหนือผ่านห้วยกุดลมและทางหลวงจังหวัดหมายเลข ๒๒๓๙ แยกทางหลวงหมายเลข ๒๒ (บ้านต้อง)-ศรีธาตุ ถึงหลักเขตที่ ๗ ซึ่งตั้งอยู่ริมทางหลวงจังหวัด หมายเลข ๒๒๓๙ แยกทางหลวงหมายเลข ๒๒ (บ้านต้อง)-ศรีธาตุ ตรงจุดที่อยู่ห่างจากจุดศูนย์กลางที่ทางหลวงจังหวัด หมายเลข ๒๒๓๙ แยกทางหลวงหมายเลข ๒๒ (บ้านต้อง)-ศรีธาตุ ตัดกับ ถนนไปทางหนองแวง ตามแนวทางหลวงจังหวัด หมายเลข ๒๒๓๙ แยกทางหลวงหมายเลข ๒๒ (บ้านต้อง) - ศรีธาตุ ไปทางทิศใต้ ระยะ ๒,๒๐๐ เมตร จากหลักเขตที่ ๗ เป็นเส้นตั้งฉากกับศูนย์กลางทางหลวงจังหวัด หมายเลข ๒๒๓๙ แยกทางหลวงหมายเลข ๒๒ (บ้านต้อง) - ศรีธาตุ ไปทางทิศตะวันตก ระยะ ๕๐๐ เมตร ถึงหลักเขตที่ ๘ ด้านตะวันตก จากหลักเขตที่ ๘ เป็นเส้นขนานกับศูนย์กลางทางหลวงจังหวัด หมายเลข ๒๒๓๙ แยกทางหลวงหมายเลข ๒๒ (บ้านต้อง) - ศรีธาตุ ระยะ ๕๐๐ เมตร ไปทางทิศเหนือและทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ผ่านถนนไปบ้านหนองแวงและถนนไปบ้านคำยาง บรรจบหลักเขตที่ ๑ ต่อมามีพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะสุขาภิบาลเป็นเทศบาลทั้งหมดทั่วประเทศ เมื่อพุทธศักราช ๒๕๔๒ ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่มที่ ๑๑๖ ตอนที่ ๙ ก ลงวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๒ เป็นผลให้สุขาภิบาลไชยวานเปลี่ยนแปลงฐานะเป็น “ เทศบาลไชยวาน ” ตั้งแต่ วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๔๒ เป็นต้นมา และเมื่อวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๐ เทศบาลตำบลไชยวาน ได้ปรับขนาดเทศบาล จากเทศบาลขนาดเล็กเป็นเทศบาลขนาดกลาง โดยมีพื้นที่ทั้งสิ้น ๑๐.๔ ตารางกิโลเมตร ตั้งอยู่ที่ ๑๙๑ หมู่ที่ ๒ บ้านไชยวาน ถนนไชยวาน - ศรีธาตุ อยู่ห่างจากจังหวัดอุดรธานี ๖๔ กิโลเมตร เทศบาลตำบลไชยวาน มีทั้งหมดจำนวน ๑๐ หมู่บ้าน โดยมีนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลไชยวาน ดังนี้ ๑. นายสมพงษ์ ศรีเข่ง (ดำรงตำแหน่ง ปี พ.ศ. ๒๕๔๒ – ๒๕๔๔) ๒. นายสมศรี เสียงเลิศ (ดำรงตำแหน่ง ปี พ.ศ. ๒๕๔๔– ๒๕๔๕) ๓. นายอุทัย แสนแก้ว (ดำรงตำแหน่ง ปี พ.ศ. ๒๕๔๕– ๒๕๕๐) ๔. นายขุนศึก ชาวสระใคร (ดำรงตำแหน่ง ปี พ.ศ. ๒๕๕๐– ๒๕๕๓) ๕. นายศิรสิทธิ์ สมศรีทอง (ดำรงตำแหน่ง ปี พ.ศ. ๒๕๕๔–๒๕๖๓) ๖. นายศิรสิทธิ์ สมศรีทอง (ดำรงตำแหน่ง ปี พ.ศ. ๒๕๖๔–ปัจจุบัน) ข้อมูลทั่วไป ๑.๑ ที่ตั้ง สำนักงานเทศบาลตำบลไชยวาน ตั้งอยู่ทิศตะวันออกของจังหวัดอุดรธานี ห่างจากตัวจังหวัดอุดรธานี ประมาณ ๖๒ กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อกับอำเภอและจังหวัดใกล้เคียง ดังนี้ Ø ทิศเหนือ ติดต่อกับอำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี , อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร Ø ทิศใต้ ติดต่อกับอำเภอวังสามหมอ อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี Ø ทิศตะวันออก ติดต่อกับอำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี , อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร Ø ทิศตะวันตก ติดต่อกับอำเภอกู่แก้ว , อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี ๑.๒ เนื้อที่ มีเนื้อที่ ๓๒๖.๑๕๕ ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ ๒๐๓,๘๔๗ ไร่ พื้นที่การเกษตร ประมาณ ๑๔๑,๕๑๕ ไร่ ๑.๓ ภูมิประเทศ เป็นที่ราบสูง ลักษณะพื้นที่เป็นป่าละเมาะสลับกับทุ่งนา มีความลาดชันจากทิศใต้ไปสู่ทิศเหนือ มีลำน้ำและลำห้วยที่สำคัญ ๒ สายไหลผ่าน ได้แก่ ๑) ลำห้วยสงคราม ไหลผ่านทิศตะวันออกของอำเภอไชยวาน มีลำห้วยกระจายเต็มพื้นที่ตำบลไชยวาน และตำบลคำเลาะ ๒) ลำห้วยไพจานใหญ่ เป็นลำห้วยขนาดใหญ่สายหลักไหลผ่านพื้นที่ตำบลโพนสูงและตำบลหนองหลัก ๑.๓ การปกครอง แบ่งออกเป็น ๑๐ หมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ บ้านไชยวาน , หมู่ที่ ๒ , หมู่ที่ ๓ , หมู่ที่ ๗ บ้านหนองตูม , หมู่ที่ ๘ บ้านเพียปู่ , หมู่ที่ ๙ บ้านหนองเรือ , หมู่ที่ ๑๑ บ้านค่ายเสรี , หมูที่ ๑๒ บ้านป่าตาล , หมูที่ ๑๓ และหมูที่ ๑๗ ๑.๔ การประกอบอาชีพ ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ทำนา ทำไร่อ้อย ไร่มันสำปะหลัง สวนยางพารา ปลูกผัก เลี้ยงสัตว์ และรับจ้างทั่วไป ๑.๕ แหล่งท่องเที่ยวและสถานที่สำคัญ ๑. วัดป่าสันติกาวาส บ้านหนองตูม หมู่ที่ ๗ ตำบลไชยวาน ๒. วัดกู่แก้ววิทยาราม บ้านเพียปู่ หมู่ที่ ๘ ตำบลไชยวาน (มีพระพุทธรูปสำคัญและวัตถุโบราณจำนวนมากที่ได้รับการขึ้นะเบียนโบราณวัตถุกับกรมศิลปากร) ๓. สวนสาธารณะหนองไชยวาน บ้านไชยวาน หมู่ที่ ๒ , หมู่ที่ ๑๑ ตำบลไชยวาน ๑.๖ ความเชื่อ ประเพณี และพิธีกรรม อยู่ในสังคมที่ยึดขนบธรรมเนียมประเพณีตามบรรพบุรุษประเพณีที่สำคัญอละมีการละเล่นที่เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น ภาษาที่ใช้ในการสื่อสาร คือภาษาอีสาน สิ่งที่โดดเด่นในชุมชน คือ ผ้าพื้นเมือง ผลิตภัณฑ์จักสาน ผลิตภัณฑ์จากกก ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ วัฒนธรรมประเพณีที่โดดเด่นในชุมชนที่ปฏิบัติสืบต่อกันมายาวนาน ทั้ง ๑๒ เดือน ที่สำคัญคือ ทำบุญตักบาตรขึ้นปีใหม่ที่วัดป่าสันติกาวาส บุญเดือนสาม บุญข้าวจี่ บุญพระเวสสันดรชาดก ประเพณีสรงกู่ที่วัดกู่แก้ว บุญบั้งไฟ บุญเข้าพรรษา บุญกฐิน ลอยกระทง และอื่นๆ
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 น. นายศิรสิทธิ์ สมศรีทอง นายกเทศมนตรีตำบลไชยวาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกฯ ข้าราชการและพนักงานลูกจ้าง ร่วมกิจกรรมแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและร่วมปฏิญาณตนแสดงเจตนารมณ์ ร่วมต้านการทุจริตคอรัปชั่น (ZERO TOLERANCE) พร้อมท้งเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีทัศนคติค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต ณ สำนักงานเทศบาลตำบลไชยวาน file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 น. นายศิรสิทธิ์ สมศรีทอง นายกเทศมนตรีตำบลไชยวาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกฯ ข้าราชการและพนักงานลูกจ้าง ร่วมกิจกรรมแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและร่วมปฏิญาณตนแสดงเจตนารมณ์ ร่วมต้านการทุจริตคอรัปชั่น (ZERO TOLERANCE) พร้อมท้งเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีทัศนคติค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต ณ สำนักงานเทศบาลตำบลไชยวาน ../add_file/เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 น. นายศิรสิทธิ์ สมศรีทอง นายกเทศมนตรีตำบลไชยวาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกฯ ข้าราชการและพนักงานลูกจ้าง ร่วมกิจกรรมแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและร่วมปฏิญาณตนแสดงเจตนารมณ์ ร่วมต้านการทุจริตคอรัปชั่น (ZERO TOLERANCE) พร้อมท้งเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีทัศนคติค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต ณ สำนักงานเทศบาลตำบลไชยวาน
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : รายงานการประชุม สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 วันที่ 13 มกราคม 2565 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมขุนวัง (ชั้น 3 )เทศบาลตำบลไชยวาน file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รายงานการประชุม สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 วันที่ 13 มกราคม 2565 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมขุนวัง (ชั้น 3 )เทศบาลตำบลไชยวาน ../add_file/รายงานการประชุม สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 วันที่ 13 มกราคม 2565 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมขุนวัง (ชั้น 3 )เทศบาลตำบลไชยวาน
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : เรื่อง การเสนอข้อบัญญัติ /แผนพัฒนาท้องถิ่น/โครงการก่อสร้างสะพานคนเดินข้าม file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: เรื่อง การเสนอข้อบัญญัติ /แผนพัฒนาท้องถิ่น/โครงการก่อสร้างสะพานคนเดินข้าม ../add_file/เรื่อง การเสนอข้อบัญญัติ /แผนพัฒนาท้องถิ่น/โครงการก่อสร้างสะพานคนเดินข้าม
ชื่อไฟล์ : ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์(คลอรีนและปูนขาว)กิจการประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์(คลอรีนและปูนขาว)กิจการประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ../add_file/ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์(คลอรีนและปูนขาว)กิจการประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ชื่อไฟล์ : เพื่อนำข้อมูลที่เป็นประโยชน์มาใช้ในการพัฒนาส่งเสริมและปรับปรุงการบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้แก่ประชาชน ผ่านทางออนไลน์ ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 28 กรกฎาคม 2566 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: เพื่อนำข้อมูลที่เป็นประโยชน์มาใช้ในการพัฒนาส่งเสริมและปรับปรุงการบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้แก่ประชาชน ผ่านทางออนไลน์ ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 28 กรกฎาคม 2566 ../add_file/เพื่อนำข้อมูลที่เป็นประโยชน์มาใช้ในการพัฒนาส่งเสริมและปรับปรุงการบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้แก่ประชาชน ผ่านทางออนไลน์ ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 28 กรกฎาคม 2566
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ../add_file/ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 2101 นักบริหารงานทั่วไป (ต้น-สูง) file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: 2101 นักบริหารงานทั่วไป (ต้น-สูง) ../add_file/2101 นักบริหารงานทั่วไป (ต้น-สูง)
ชื่อไฟล์ : 2102 นักบริหารงานการคลัง (ต้น-สูง) file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: 2102 นักบริหารงานการคลัง (ต้น-สูง) ../add_file/2102 นักบริหารงานการคลัง (ต้น-สูง)
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : เทศบาลตำบลไชยวานขอความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์ เชิญชวนให้ประชาชน เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมนวดแผนไทย และผู้เข้ารับบริการนวดแผนไทย ฟรี ตามวันเวลาดังกล่าว file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: เทศบาลตำบลไชยวานขอความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์ เชิญชวนให้ประชาชน เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมนวดแผนไทย และผู้เข้ารับบริการนวดแผนไทย ฟรี ตามวันเวลาดังกล่าว ../add_file/เทศบาลตำบลไชยวานขอความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์ เชิญชวนให้ประชาชน เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมนวดแผนไทย และผู้เข้ารับบริการนวดแผนไทย ฟรี ตามวันเวลาดังกล่าว
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : เทศบาลตำบลไชยวาน ร่วมกับ ผู้นำชุมชน และ พี่น้องชาวเทศบาลตำบลไชยวาน ขอเชิญทุกท่าน ร่วมสืบสานประเพณี "ลอยกระทง" ประจำปี 2566 ณ สวนสาธารณะหนองไชยวาน ในวันที่ 26-27 พ.ย. 2566 นี้ ????ชม!!! การประกวด กระทงสวยงาม ที่ได้รังสรรค์ผลงาน จากสุดยอดฝีมือ ????เชียร์!!! การแข่งขัน เรือยาว 7 ฝีพาย จากทั้ง 10 ชุมชน และ เรือยาวคู่ พิเศษที่ทั้ง มันส์ และ ฮา ????ร่วมให้กำลังใจ!!! กับ สาวงาม นางนพมาศ ที่จะประชันความงาม กันอย่างเต็มที่ พร้อมกับโชว์ไหวพริบ ในการตอบคำถาม ????ช้อป!!! กระทงนานาชนิด ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยฝีมือของคน ในชุมชน และ ร้านค้าที่มาจำน่าย ภายในงาน ????ถ่ายภาพ กับ กระทงยักษ์ และ จุดเชคอิน มากมาย อย่าลืม !!! อย่าพลาด !!! เที่ยวงานลอยกระทง ทั้งที ต้องที่ หนองไชยวาน file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: เทศบาลตำบลไชยวาน ร่วมกับ ผู้นำชุมชน และ พี่น้องชาวเทศบาลตำบลไชยวาน ขอเชิญทุกท่าน ร่วมสืบสานประเพณี "ลอยกระทง" ประจำปี 2566 ณ สวนสาธารณะหนองไชยวาน ในวันที่ 26-27 พ.ย. 2566 นี้ ????ชม!!! การประกวด กระทงสวยงาม ที่ได้รังสรรค์ผลงาน จากสุดยอดฝีมือ ????เชียร์!!! การแข่งขัน เรือยาว 7 ฝีพาย จากทั้ง 10 ชุมชน และ เรือยาวคู่ พิเศษที่ทั้ง มันส์ และ ฮา ????ร่วมให้กำลังใจ!!! กับ สาวงาม นางนพมาศ ที่จะประชันความงาม กันอย่างเต็มที่ พร้อมกับโชว์ไหวพริบ ในการตอบคำถาม ????ช้อป!!! กระทงนานาชนิด ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยฝีมือของคน ในชุมชน และ ร้านค้าที่มาจำน่าย ภายในงาน ????ถ่ายภาพ กับ กระทงยักษ์ และ จุดเชคอิน มากมาย อย่าลืม !!! อย่าพลาด !!! เที่ยวงานลอยกระทง ทั้งที ต้องที่ หนองไชยวาน ../add_file/เทศบาลตำบลไชยวาน ร่วมกับ ผู้นำชุมชน และ พี่น้องชาวเทศบาลตำบลไชยวาน ขอเชิญทุกท่าน ร่วมสืบสานประเพณี "ลอยกระทง" ประจำปี 2566 ณ สวนสาธารณะหนองไชยวาน ในวันที่ 26-27 พ.ย. 2566 นี้ ????ชม!!! การประกวด กระทงสวยงาม ที่ได้รังสรรค์ผลงาน จากสุดยอดฝีมือ ????เชียร์!!! การแข่งขัน เรือยาว 7 ฝีพาย จากทั้ง 10 ชุมชน และ เรือยาวคู่ พิเศษที่ทั้ง มันส์ และ ฮา ????ร่วมให้กำลังใจ!!! กับ สาวงาม นางนพมาศ ที่จะประชันความงาม กันอย่างเต็มที่ พร้อมกับโชว์ไหวพริบ ในการตอบคำถาม ????ช้อป!!! กระทงนานาชนิด ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยฝีมือของคน ในชุมชน และ ร้านค้าที่มาจำน่าย ภายในงาน ????ถ่ายภาพ กับ กระทงยักษ์ และ จุดเชคอิน มากมาย อย่าลืม !!! อย่าพลาด !!! เที่ยวงานลอยกระทง ทั้งที ต้องที่ หนองไชยวาน
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : เทศบาลตำบลไชยวาน จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ(ประเภททักษะ)และพนักงานจ้างทั่วไป ตามเอกสารแแนบท้ายนี้ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: เทศบาลตำบลไชยวาน จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ(ประเภททักษะ)และพนักงานจ้างทั่วไป ตามเอกสารแแนบท้ายนี้ ../add_file/เทศบาลตำบลไชยวาน จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ(ประเภททักษะ)และพนักงานจ้างทั่วไป ตามเอกสารแแนบท้ายนี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ประชาสัมพันธ์ให้กำนันตำบลไชยวาน/ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนที่สนใจ ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประชาสัมพันธ์ให้กำนันตำบลไชยวาน/ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนที่สนใจ ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 ../add_file/ประชาสัมพันธ์ให้กำนันตำบลไชยวาน/ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนที่สนใจ ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/