ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำถนนสุขาภิบาล 1 ตอนที่ 1(ฝั่งทิศตะวันออก) บ้านค่ายเสรี หมู่ที่ 11 ตำบล ไชยวาน อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง