messager
 
เทศบาลตำบลไชยวาน call ข้อมูลการติดต่อ


เทศบาลตำบลไชยวาน
อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลไชยวาน อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี
sentiment_very_satisfied แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 2567
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT)

การประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนเกี่ยวกับการทุจริตในการสรรหาพนักงานเทศบาล/พนักงานส่วนตำบล ให้ดำรงตำแหน่งสายบริหาร

ขอเชิญชวนชาวไชยวาน ร่วมสมทบทุนสร้างอาคารและจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ กับหลวงตาบุญชื่น ปํญญาวุฑโฒ