messager
 
เทศบาลตำบลไชยวาน call ข้อมูลการติดต่อ


เทศบาลตำบลไชยวาน
อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลไชยวาน อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี
account_box ฝ่ายสภา
นายทองสุข นุ่นภักดี
ประธานสภาเทศบาล
โทรศัพท์ : 093-0856751
นายมังกร เรไร
รองประธานสภาเทศบาล
โทรศัพท์ : 081-7490575
นายสุพันธ์ ศรีลาวงษ์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลไชยวาน เขต 1
โทรศัพท์ : 081-5447828
นายพูลศักดิ์ แสงมนตรี
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลไชยวาน เขต 2
โทรศัพท์ : 042-265567 ต่อ 26
นายอุดมชัย คำควร
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลไชยวาน เขต 1
โทรศัพท์ : 042-265567 ต่อ 26
นายสังคม เมืองจันทร์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลไชยวาน เขต 1
โทรศัพท์ : 042-265567 ต่อ 26
นายชัยชนะ จันทรพิบูลย์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลไชยวาน เขต 1
โทรศัพท์ : 085-9254258
นายประเสริฐ ขานันโท
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลไชยวาน เขต 1
โทรศัพท์ : 095-8961199
นายหนูไกร ขันธวิชัย
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลไชยวาน เขต 2
โทรศัพท์ : 042-265567 ต่อ 26
นายสุรชัย สวยรูป
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลไชยวาน เขต 2
โทรศัพท์ : 085-7389590
นายปธานิน มหาเสนา
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลไชยวาน เขต 2
โทรศัพท์ : 042-265567 ต่อ 26
นางสวิตตา ฤทธิ์มหา
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลไชยวาน เขต 2
โทรศัพท์ : 061-5074793