เทศบาลตำบลไชยวาน call ข้อมูลการติดต่อ


เทศบาลตำบลไชยวาน
อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลไชยวาน อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี
account_box กองสวัสดิการสังคม
ว่าง
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
นางรชาดา หรัญรัตน์
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน
โทรศัพท์ : 042-265567 ต่อ 22
นางวัชนี สงวนนาม
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสวัสดิการสังคม
โทรศัพท์ : 042-265567 ต่อ 22
นางสาวพัชรินทร์ ขันธวิชัย
คนงานจ้างบริการ
นายเจษฎา ทศชาญ
คนงานจ้างบริการ