messager
 
เทศบาลตำบลไชยวาน call ข้อมูลการติดต่อ


เทศบาลตำบลไชยวาน
อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลไชยวาน อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี
picture_as_pdf ประกาศรับสมัครงาน2
วันที่ เลขที่ เรื่อง
26 มีนาคม 2567
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง โดย : adminเปิดอ่าน : 9
21 มีนาคม 2567
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง grade โดย : adminเปิดอ่าน : 11
1 มีนาคม 2567
find_in_page รับสมัครบุคคลเพื่อรับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2567 | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] poll โดย : adminเปิดอ่าน : 36
27 ธันวาคม 2566
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป poll โดย : adminเปิดอ่าน : 43
25 ธันวาคม 2566
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลไชยวาน poll โดย : adminเปิดอ่าน : 42
6 ธันวาคม 2566
ประกาศ !!! รับสมัครบุคคลเพื่อรับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2567 grade โดย : adminเปิดอ่าน : 24
15 พฤษภาคม 2566
รายงานผลการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2566 poll โดย : authorities_adminเปิดอ่าน : 56
4 กุมภาพันธ์ 2566
คุณลักษณะต้องห้ามของผู้รับสมัคร poll โดย : authorities_adminเปิดอ่าน : 41
13 มกราคม 2566
ประกาศผลรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกพนักงานจ้างตามภารกิจ (ประเภทคุณวุฒิ) พนักงานจ้างตามภารกิจ(ประเภททักษะ)และพนักงานจ้างทั่วไป poll โดย : authorities_adminเปิดอ่าน : 45
27 สิงหาคม 2565
เรื่อง ประชาสัมพันธ์รับโอน (ย้าย)พนักงานเทศบาล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานอำนวยการ (ระดับกลาง) ว่าง (ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง) poll โดย : authorities_adminเปิดอ่าน : 34
18 มิถุนายน 2565
ประกาศ เรื่องการรับโอนพนักงานเทศบาล และรับโอนข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ตำแห่งอำนวยการ ระดับกลาง ที่ว่าง ภายใน ๖๐ วัน นับแต่ตำแหน่งว่าง poll โดย : authorities_adminเปิดอ่าน : 29
26 สิงหาคม 2564
ประกาศ เรื่อง รับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น poll โดย : authorities_adminเปิดอ่าน : 27
8 มกราคม 2564
ประกาศ เรื่องรับโอน(ย้าย)พนักงานเทศบาล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นหรือข้าราชการประเภทอื่น poll โดย : authorities_adminเปิดอ่าน : 32
6 สิงหาคม 2563
ประกาศ เรื่อง รับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น poll โดย : authorities_adminเปิดอ่าน : 30
25 มิถุนายน 2563
ประกาศ เรื่องการโอนพนักงานเทศบาลและรับโอนข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น poll โดย : authorities_adminเปิดอ่าน : 40
27 ธันวาคม 2562
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบแข่งขันเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปี2563 grade โดย : authorities_adminเปิดอ่าน : 25
1 - 16 (ทั้งหมด 16 รายการ) 1