messager
 
เทศบาลตำบลไชยวาน call ข้อมูลการติดต่อ


เทศบาลตำบลไชยวาน
อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลไชยวาน อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี
arrow_forward สำนักปลัด
arrow_forward กองคลัง
อัตราภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 ตุลาคม 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview48

arrow_forward กองช่าง
ตัวอย่าง แบบคำร้องขอรับบริการ ขอความอนุเคราะห์ กองช่าง poll
เผยแพร่วันที่ : 31 สิงหาคม 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview36
ตัวอย่าง ใบอนุญาตขอรับบริการกำจัดสิ่งปฏิกูล poll
เผยแพร่วันที่ : 31 สิงหาคม 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview31

arrow_forward กองการศึกษา
arrow_forward กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
arrow_forward กองสวัสดิการสังคม
โครงการอบรมอาชีพนวดแผนไทย ระยะสั้น รุ่นที่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 สิงหาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview26
การจัดการบริการสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง และบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิงระหว่างเทศบาลตำบลไชยวานกับรพ.ไชยวาน poll
เผยแพร่วันที่ : 14 ตุลาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview37
มอบเกียรติบัตรตามโครงการสัปดาห์ผู้สูงอายุปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 ตุลาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview41
ฐานข้อมูลปัญญาท้องถิ่นเทศบาลตำบลไชยวาน poll
เผยแพร่วันที่ : 14 ตุลาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview32