messager
 
เทศบาลตำบลไชยวาน call ข้อมูลการติดต่อ


เทศบาลตำบลไชยวาน
อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลไชยวาน อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี
account_box กองประปา
ว่าง
ผู้อำนวยการกองประปา
ว่าง
เจ้าพนักงานประปา
นายธรรมนูญ สิทธิบุญ
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
โทรศัพท์ : 042265343
นางสาวชนันท์ฤทัย วุฒิวิมลรัตน์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
โทรศัพท์ : 042265567
นางจำเนียร บุญอภัย
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
โทรศัพท์ : 042-265567 ต่อ 24
นายศุภจิต ทวีทรัพย์
พนักงานผลิตน้ำประปา
โทรศัพท์ : 042-265567 ต่อ 24
นายเกรียงไกร โพธิ์พุ่ม
คนงานทั่วไป
นายวิเชียร รักสุจริต
คนงานจ้างบริการ
โทรศัพท์ : 042-265567 ต่อ 24
นายภูญทรัพย์ สาคร
คนงานจ้างบริการ
โทรศัพท์ : 042-265567 ต่อ 24
นายพุทธจักร ชาญฉลาด
คนงานจ้างบริการ
โทรศัพท์ : 042-265567 ต่อ 24
นายณัฐวีย์ คำแก้ว
คนงานจ้างบริการ
นางสาวสุภาพร พรมเสาร์
คนงานทั่วไป
นางสาวกชนิดา พรมเสาร์
คนงานทั่วไป
โทรศัพท์ : 042265567
นางสาววราภรณ์ บุราณลือ
คนงานจ้างบริการ