messager
 
เทศบาลตำบลไชยวาน call ข้อมูลการติดต่อ


เทศบาลตำบลไชยวาน
อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลไชยวาน อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี
camera_alt ภาพกิจกรรม
ทต.ไชยวาน จัดเวทีประชุมประชาคมเพื่อทบทวนแผน (พ.ศ.2566-2570) ประจำปี 2567[16 พฤษภาคม 2567]
ทต.ไชยวาน จัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี[15 พฤษภาคม 2567]
ขอถวายการต้อนรับ หลวงตาบุญชื่น ปัญญาวุฑโฒ[12 พฤษภาคม 2567]
ประชุมหารือร่วมกับ ปชช.ในพื้นที่ในการขอถอนสภาพ/ขอใช้ที่ดินสาธารณะประโยชน์[3 พฤษภาคม 2567]
ทต.ไชยวาน ลงพื้นที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าครอบคลุมทุกชุมชน ตามโครงการ “สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า” ประจำปี 2567[29 เมษายน 2567]
ทต.ไชยวาน จัดอบรมการใช้โปรแกรม Thai school lunch [24 เมษายน 2567]
กิจกรรมมอบบ้านกาชาด อุดรฯ เพื่อผู้ยากไร้ ตามโครงการสร้างบ้านและซ่อมแซม/ต่อเติมบ้านเพื่อผู้ยากไร้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567[24 เมษายน 2567]
ทต.ไชยวาน ร่วมโครงการชุมชนล้อมรักษ์ ปี 2567 (CBTx)[23 เมษายน 2567]
ทต.ไชยวาน จัดโครงการสัปดาห์ผู้สูงอายุแห่งชาติและครอบครัว ปี 2567 [18 เมษายน 2567]
ทต.ไชยวาน จัดโครงการประเพณีสงกรานต์ ปี 2567[13 เมษายน 2567]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 1 - 10 (ทั้งหมด 220 รายการ)