messager
 
เทศบาลตำบลไชยวาน call ข้อมูลการติดต่อ


เทศบาลตำบลไชยวาน
อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลไชยวาน อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
ขยายเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี พ.ศ. 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 พฤษภาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 25
เจ้าหน้าที่ ป.ป.ช.อุดรฯ ลงพื้นที่เก็บข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก EIT ที่ใช้บริการ ทต.ไชยวาน   poll
เผยแพร่วันที่ : 28 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 34
ประกาศสมัครผู้เข้าร่วมอบรม หลักสูตร "การสุขาภิบาลอาหารตามมาตรฐานของกรมอนามัยสำหรับผู้สัมผัสอาหาร" poll
เผยแพร่วันที่ : 8 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 32
ประกาศสมัครผู้เข้าร่วมอบรม หลักสูตร "การสุขาภิบาลอาหารตามมาตรฐานของกรมอนามัยสำหรับผู้ประกอบการ" poll
เผยแพร่วันที่ : 8 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 32
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประกวดสื่อประชาสัมพันธ์ด้านยาเสพติด poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 54
ประชาสัมพันธ์โครงการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ 2568 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 55
ขอเชิญทุกท่าน ร่วมสืบสานประเพณี "ลอยกระทง" ประจำปี 2566 ณ สวนสาธารณะหนองไชยวาน ในวันที่ 26-27 พ.ย. 2566 นี้ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 116
find_in_page ประกาศเทศบาลตำบลไชยวาน เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ที่เสื่อมสภาพ poll
เผยแพร่วันที่ : 21 สิงหาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 118
ขอความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์ โครงการอบรมนวดแผนไทย รุ่นที่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 สิงหาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 57
ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดการบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 25 กรกฎาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 52
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลไชยวาน poll
เผยแพร่วันที่ : 20 กรกฎาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 49
ประชาสัมพันธ์การตรวจเยี่ยมบ้านหญิงตั้งครรภ์ poll
เผยแพร่วันที่ : 11 กรกฎาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 40
ประชาสัมพันธ์ "หยุดเผาในที่โล่ง เพื่อลดปัญหามลพิษจากไฟป่าหมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5)" poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 37
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 39
ประชาสัมพันธ์การตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ส.ส. poll
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤษภาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 32
การรับสมัครงาน สรรหาพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลไชยวาน poll
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 34
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการตามประกาศการรับสมัครบุคคลเพื่อรับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 30
ประชาสัมพันธ์อัตราภาษีป้าย ตามกฎกระทรวงกำหนดภาษีป้าย 2563 กำหนดรับชำระภาษีป้าย ตั้งแต่เดือน มกราคม - มีนาคม ของทุกปี poll
เผยแพร่วันที่ : 20 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 29
รับสมัครสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.)ประจำปี 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 30
การประชาสัมพันธ์ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปี 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 47
1 - 20 (ทั้งหมด 90 รายการ) 1 2 3 4 5